Skyscraper large
صفحه نویسنده
کامبیز نوروزى
کامبیز
نوروزى

عبرتهای یک “فاجعه” شهری

یکشنبه | 6 بهمن 1392 | 26 ژانویه 2014 | سال دوم | شماره 387
یکم. فاجعه مرگ ساده دو زن بی‌گناه در یک آتش سوزی در ساعات عادی روز در مرکز شهر تهران، نخستین فاجعه شهری نیست که در تهران رخ می دهد. در چند سال اخیر فجایع شهری زیادی در تهران اتفاق افتاده است اما چرا اخبار همین فاجعه توسعه می یابد؟ پاسخ این پرسش در چیزی به نام عنصر خبر نهفته است:  الف)...
عبرتهای یک “فاجعه” شهری

چند نفر باید بمیرند تا بگوییم این دیگر حادثه نیست «فاجعه» است؟

چهارشنبه | 2 بهمن 1392 | 22 ژانویه 2014 | سال دوم | شماره 386
فاجعه چیست؟ کدام واقعه شایسته آن است که ما آدمیان، صفت فاجعه بر آن بگذاریم؟ یک حادثه کدام عناصر را باید در خود داشته باشد که فاجعه خوانده شود؟ مرگ انسان‌ها، ویرانی خانه‌ها و خانمان‌ها، پامال شدن حقوق آدمیان، رنج‌های گرسنگی، فقر، در‌به‌دری، بیماری، جهل و فساد مردمان، خشکی...
چند نفر باید بمیرند تا بگوییم این دیگر حادثه نیست «فاجعه» است؟

به بهانه انتخاب شهردار تهران

دوشنبه | 18 شهریور 1392 | 9 سپتامبر 2013 | سال دوم | شماره 313
انتخاب شهردار تهران در شورای شهر تهران ، سرانجام یافت و محمد باقر قالیباف نیز همانند رئیس شورای شهر ، احمد مسجدجامعی ،با اکثریتی ضعیف و شکننده انتخاب شد.در آنچه در این روزها در شورای شهر تهران گذشته است ، سه نکته مهم از نظر من قابل توجه است. ١- چه در انتخاب رئیس شورا و چه در انتخاب...
به بهانه انتخاب شهردار تهران
Skyscraper large