Skyscraper large
صفحه نویسنده
فاریا بارلاس
فاریا
بارلاس

اعتیاد؛ ناهنجاری اجتماعی

چهارشنبه | 9 اسفند 1391 | 27 فوریه 2013 | سال اول | شماره 194
اعتیاد امروزه یکی از مشکلات بنیادی  جامعه امروزه در ایران محسوب می شود.  روشن است که این ناهنجاری اجتماعی و فردی نوعی انحراف کنشی و رفتاری است که با انتظارات مشترک رفتاری در جامعه در تناقض است. امروزه اعتیاد مختص قشر و یا طبقه خاصی در جامعه نیست و بیماری محسوب می شود که بسیاری...
اعتیاد؛ ناهنجاری اجتماعی

جامعه معتاد به اعتیاد

چهارشنبه | 2 اسفند 1391 | 20 فوریه 2013 | سال اول | شماره 189
يكى از مشكلات عمده اى كه جامعه فعلى ما و به خصوص قشر جوان با آن دست و پنجه نرم ميكنند پديده فاجعه بار گسترش اعتياد در أبعاد گوناگون مى باشد. بسيارى از خانواده ها در واهمه مبتلا شدن فرزندان خويش به اعتياد به سر مى برند و اين ناهنجارى اجتماعى متعلق به قشر خاصى از جامعه نيز نيست و پديده...
جامعه معتاد به اعتیاد

اختلالات فرهنگی و فروپاشی اجتماعی

چهارشنبه | 25 بهمن 1391 | 13 فوریه 2013 | سال اول | شماره 184
یکی از ویژگیهای انسان دارا بودن نیروی اندیشه است. انسان به یاری اندیشه توانسته است برخلاف دیگر حیوانات خود را از تسلیم و وابستگی بی قید و شرط به طبیعت برهاند و برای مبارزه و تسلط بر آن شیوه ها و روشهایی را ابداع کند که به مجموعه آن فرهنگ می گویند. در واقع اندیشیدن یک نیروی درونی...
اختلالات فرهنگی و فروپاشی اجتماعی

حلقه‌هاى خشونت؛ از خانواده تا جامعه

چهارشنبه | 18 بهمن 1391 | 6 فوریه 2013 | سال اول | شماره 180
در مطالب پیشین  بر فاکتورهای موثر در فروپاشی اجتماعی و نقش گسترش خشونت در جامعه  نگاهی داشتیم و به خصوص بر نوعی از خشونت که از سوی حاکمیت بر مردم اعمال می شد تمرکز کردیم.  البته در جوامعی که مسیر فروپاشی اجتماعی را طی می کنند مطالعه و درک ناهنجاریهای رفتاری اعضای آن جامعه از اهمیت...
حلقه‌هاى خشونت؛ از خانواده تا جامعه

جامعه واکسینه در برابر خشونت

چهارشنبه | 11 بهمن 1391 | 30 ژانویه 2013 | سال اول | شماره 175
جامعه ناسالم، جامعه ای است که خشونت در آن سیر صعودی داشته باشد. می توان خشونت در جامعه را در سه گروه بازنگری کرد. خشونتی که از سوی حاکمیت بر اعضای جامعه اعمال می شود. خشونتی که شهروندان جامعه بر یکدیگر اعمال می کنند و خشونتی که فرد بر خود اعمال می کند.  متاسفانه هرسه نوع خشونت در...
جامعه واکسینه در برابر خشونت

ارزشهای اخلاقی و فروپاشی اجتماعی

دوشنبه | 2 بهمن 1391 | 21 ژانویه 2013 | سال اول | شماره 169
هنگامیکه از فروپاشی اجتماعی صحبت میکنیم فاکتورهای متعددی را باید در نظر داشت. یکی از عواملی که مسبب بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی می شود درگیری های هویتی است که در درون فرد شکل گرفته و با محیطهای اجتماعی در مغایرت قرار می گیرد. اخلاق و ارزشهای اخلاقی میتواند در این چهارچوب قرار...
ارزشهای اخلاقی و فروپاشی اجتماعی

جامعه، پرخاشگری و گسترش خشم

سه شنبه | 26 دی 1391 | 15 ژانویه 2013 | سال اول | شماره 165
یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در به وجود آمدن جامعه سالم توجه ویژه به سلامت روانی جامعه است. متاسفانه در جامعه فعلی ما این سلامت روانی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است . مشکلات روحی مانند مشکلات فیزیکی قابل رویت و اندازه گیری نیستند و به سادگی برای افراد  قابل قبول نیست. مساله...
جامعه، پرخاشگری و گسترش خشم

فروپاشی اجتماعی و عمق انسداد

سه شنبه | 19 دی 1391 | 8 ژانویه 2013 | سال اول | شماره 161
جامعه دیکتاتوری در اخرین مراحل حیات خود دوره ای از فروپاشی اقتصادی اجتماعی و سیاسی را طی خواهد کرد که به نظر می رسد مرحله فروپاشی اجتماعی به مراتب  فاجعه بار تر از مراحل دیگر خواهد بود چرا که عمق و گستره ان در ابعاد ملموس ، قابل اندازه گیری نیست و همینطور درمان و جبران ان بسیار...
فروپاشی اجتماعی و عمق انسداد

اعتصاب غذا؛ تلاش برای “بودن”

سه شنبه | 16 آبان 1391 | 6 نوامبر 2012 | سال اول | شماره 120
خبر اعتصاب غذای زنان زندانی در چند روز گذشته، موجی از دغدغه و دل‌نگرانی برای نزدیکان آنها و کنشگران مدنی و حقوق بشری به همراه داشته است. درخواست آنها چیزی بیشتر از اکتساب حقوق اولیه یک زندانی نیست؛  هنگامیکه صدای فرد زندانی تحت هیچ شرایطی شنیده نمی شود گویا اعتصاب غذا  از معدود...
اعتصاب غذا؛ تلاش برای “بودن”

شرایط روحی زندانیان؛ بحرانِ پنهان

دوشنبه | 24 مهر 1391 | 15 اکتبر 2012 | سال اول | شماره 105
ويدئوی مسعود باستانى در چند روز گذشته در دنياى مجازى با سرعت تكثير شد و عكس العمل توأم با تاسف بسيارى  را در بر داشت. به واقع فضاى ساده و صميمى كه وى در آن با مخاطبينش ارتباط برقرار كرده بود بسيار تأثير گذار بوده و احساس همدلى و همدردى همگان را بيش إز پيش تحريك نمود. ولى به راستى...
شرایط روحی زندانیان؛ بحرانِ پنهان
Skyscraper large