Skyscraper large
صفحه نویسنده
فاریا بارلاس
فاریا
بارلاس

جامعه؛ پرخاش و مدارا

چهارشنبه | 3 مهر 1392 | 25 سپتامبر 2013 | سال دوم | شماره 323
از مشکلات جامعه امروزی ما میتوان به ناتوانی مردم در پدیده ای به نام مدارا یاد کرد. آستانه تحمل مردم روز به روز در حال کاهش است و در بسیاری موارد پایین آمدن تحمل مردم به صورت واکنشی ناخوشایند بروز می کند این واکنش معمولا به سوی افرادی ضعیفتر از خود معطوف می شود.  اساسا پرخاشگری عمل...
جامعه؛ پرخاش و مدارا

کینه توزی؛ مشکل جامعه یا حاکمیت

چهارشنبه | 27 شهریور 1392 | 18 سپتامبر 2013 | سال دوم | شماره 319
امروزه ما در جامعه ای زندگی میکنیم که بحرانهای بسیار سیاسی و اقتصادی و حتی اجتماعی را تجربه کرده است و خطر فروپاشی اجتماعی همواره یکی از دغدغه های اساسی برای جامعه بوده است. یکی از مشکلات عمده که مسیر برای این فروپاشی را هموارتر کرده رفتارها و پندارهای خشونت آمیز نه تنها حاکمیت...
کینه توزی؛ مشکل جامعه یا حاکمیت

خشونت و سلامت جامعه

چهارشنبه | 13 شهریور 1392 | 4 سپتامبر 2013 | سال دوم | شماره 311
یکی از مشکلات عمده جامعه فعلی ما گسترش خشونت از نوع گفتاری و رفتاری آن در ابعاد گسترده می باشد.  این خشونت الزاما تنها از سوی حاکمیت اعمال نمی شود و ابراز رفتارهای خشونت آمیز در سطح خیابان ها و نهادهای خانواده هم مشهود است.  خشونت‌های روحی‌ و جسمی‌ در ابعاد متفاوت و در جایگاه‌های...
خشونت و سلامت جامعه

جامعه؛ تردید و بى اعتمادى

چهارشنبه | 6 شهریور 1392 | 28 آگوست 2013 | سال دوم | شماره 307
یکی از مشکلات عمده در جامعه كنونى ما، تضعیف روزافزون اعتماد ميان حاکمیت و مردم است که در سالهای اخیر نیز سیر صعودی داشته است. قسمت عمده این عدم اعتماد به دلیل نادیده گرفته شدن نقش مردم در عرصه های سیاسی و حتی اجتماعی پدید آمد و با اعمال خشونت و سرکوب گسترده مردم در اعتراض به روند...
جامعه؛ تردید و بى اعتمادى

رشید اسماعیلى و رشد جامعه مدنى

چهارشنبه | 30 مرداد 1392 | 21 آگوست 2013 | سال دوم | شماره 305
با کمال تاثر خبردار شدیم که رشید اسماعیلی فعال سیاسی  و عضو شورای سياست گذاری سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحكيم وحدت) در کمال ناباوری دوستان و نزدیکان وی درگذشت. رشید اسماعیلی را علاوه بر نزدیکانش بسیاری از طریق فضای مجازی می شناختند و مقالات و نوشته های وی از طریق سایت...
رشید اسماعیلى و رشد جامعه مدنى

رفتار مردم؛ بازتاب یک منظومه

چهارشنبه | 23 مرداد 1392 | 14 آگوست 2013 | سال دوم | شماره 300
در جامعه امروزه  شاهد آن هستيم که  رفتارهای گروهی مردم پتانسیل تاثیرگذاری بر تصمیمات جمعی را داراست.    رفتارهای اجتماعی مردم تابع فرد و هم تابع موقعیتی ست که فرد در آن قرار می گیرد. چنانکه می دانیم افراد مختلف در یک موقعیت معین به شیوه های متفاوت عمل می کنند. رفتار یک فرد بازتاب...
رفتار مردم؛ بازتاب یک منظومه

کودکان؛ سرمایه اجتماعی فردا

چهارشنبه | 16 مرداد 1392 | 7 آگوست 2013 | سال دوم | شماره 297
در جامعه ای که به اختلالات پیچیده سیاسی و اجتماعی دچار شده است تمرکز بر اعضای آن و شناخت و آگاهی ناهنجاریهای اخلاقی و رفتاری آنان حايز اهمیت بسیارست؛  چرا که چنین مشکلاتی الزاما با تغییر در چهارچوب حاکمیت  از میان برداشته نشده و  فائق آمدن بر این ناهنجاریها مستلزم تغییرات عمقی...
کودکان؛ سرمایه اجتماعی فردا

خودکشی؛ معضل فردی یا اجتماعی

شنبه | 5 مرداد 1392 | 27 جولای 2013 | سال دوم | شماره 290
جامعه ایران همواره باید مشکلات اجتماعی که مردم به صورت روزمره با آن مواجه هستند را بازنگری کند چرا که خطر فروپاشی اجتماعی همچنان جامعه ایران را تهدید می کند.   خشونت در لایه های گوناگون اجتماعی سیر سعودی داشته است. قابل به ذکر است که خشونت الزاما در قالب خشونت رفتاری برای همگان...
خودکشی؛ معضل فردی یا اجتماعی

نفوذ اجتماعی و کنترل جمعی

چهارشنبه | 19 تیر 1392 | 10 جولای 2013 | سال دوم | شماره 279
مبحث کنترل و نفوذ اجتماعی توسط شهروندان  و یا کسانی که در صدر قدرت قرار می گیرند در همراه کردن حرکت های اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.   کنترل را توان اعمال قدرت هدایت و یا  بازداری اعمال و رفتار دیگران یا خود تعریف کرده اند . نظریه های مربوط به رفتار انسان از نظر مفروضات...
نفوذ اجتماعی و کنترل جمعی

درک متفاوت مردم از فرمانروا

چهارشنبه | 12 تیر 1392 | 3 جولای 2013 | سال دوم | شماره 274
در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران واکنش های متعددی را نسبت به نتیجه انتخابات از سوی مردم شاهد بودیم. بسیاری از مشارکت و استفاده از حق شهروندی خویش با توجه به خوانده شدن رای شان شاد بودند و این شادی و خرسندی خود را در خیابانهای شهر به نمایش کشیدند. گروهی دیگر نیز همچنان...
درک متفاوت مردم از فرمانروا
Skyscraper large