Skyscraper large
صفحه نویسنده
مقصود فراستخواه
مقصود
فراستخواه

زندگى دانشجوى ایرانى در ٨ دوره

سه شنبه | 16 مهر 1392 | 8 اکتبر 2013 | سال دوم | شماره 330
اگر تأسیس دانشگاه تهران را مبنا قرار بدهیم  زندگی دانشجویی در ایران را می توان به هشت دوره تقسیم کرد. در هردوره،  پرسشها از این قرارند: کدام قشر به دانشگاه دسترسی داشت؟ پارادایم غالب بر حیات دانشجویی چه بود؟ آنها چه نوع یوتوپیاهایی داشتند؟ چه مفاهیمی بر زندگی دانشجویی نفوذ داشت؟مسأله...
زندگى دانشجوى ایرانى در ٨ دوره

وقتی جامعه کوچک است و دولت بزرگ

یکشنبه | 24 شهریور 1392 | 15 سپتامبر 2013 | سال دوم | شماره 316
انتظارات از دولت که مدتهایی مدید،  ترجیع بند گفتارهای رایج سیاسی ما شده بودند (چه قبل وچه بعد انقلاب) نسخۀ امروزی تری از نصیحة الملوک ها واندرزنامه های قدیمی هستند. نوعی بازی با مجموعه صفر اند. در گذشته می گفتند «دولت عدل» و امروز می گوییم دولت پاسخگو یا دموکراسی و مانند آن.  آن...
وقتی جامعه کوچک است و دولت بزرگ

ذهن شهروندان ایرانى و آگاهی نوپدید

سه شنبه | 19 شهریور 1392 | 10 سپتامبر 2013 | سال دوم | شماره 314
جامعۀ معاصر ایران طی دهه ها در پای طرح های مختلفی پیچ وتاب خورده است. مثل طرح تجدد، طرح آزادی وحقوق بشر، طرح عدالت وبرابری، طرح ساختن ملت- دولت، طرح پیشرفت و توسعه، طرح عقلانیت، طرح دموکراسی، طرح علم آموزی وعلم ورزی جدید، طرح اخلاق ومعنویت و دیگر طرح های تحول خواهی. اما گویا یک...
ذهن شهروندان ایرانى و آگاهی نوپدید

وقتى آموزش مطلوب وجود ندارد

چهارشنبه | 30 مرداد 1392 | 21 آگوست 2013 | سال دوم | شماره 305
آموزش دانشگاهی، يعنى فرایند یاددهی ویادگیری  در کلاسهای درسی  علوم انسانی  واجتماعی بیش از دو دهه است در دانشگاه های مختلف کشور در مجموع وضعیت مطلوبی ندارد.  مراد اینجانب از آموزش مطلوب این است که به سخنرانی یکطرفه وکلی گویی بسنده نشود، انتقال یکطرفه و صوریِ مجموعه ای ملفوظات...
وقتى آموزش مطلوب وجود ندارد

این هشت سال که بر دانشگاه گذشت (٢)

یکشنبه | 27 مرداد 1392 | 18 آگوست 2013 | سال دوم | شماره 302
واما شمّه ای از شاخص های کمّی:  يك- فکرهای مان: نمره محافظت از مالکیت فکری ایران، طبق گزارش ٢٠١٢/٢٠١٣رقابت پذیری جهانی، عدد ٢.٩ است (در مقیاس ١ تا ٧ ). در بین ١٤٤ کشور، رتبه ما ١١٢ است، پایین تر از لیبی و نیجریه و تیمور و سریلانکا.  دو- هوش ها واستعدادهای مان: بیش از نیمی از المپیادی...
این هشت سال که بر دانشگاه گذشت (٢)

این هشت سال که بر دانشگاه گذشت (١)

شنبه | 26 مرداد 1392 | 17 آگوست 2013 | سال دوم | شماره 301
اپیزود نخست وقتی در گذرگاه سال ٨٣-٨٤ بایستیم و چند سال پیش از آن را بنگریم به یاد می آوریم که وزارت علوم  تازه تازه می خواست تجدید ساختار پیدا بکند، از تصدی گری و مداخله در مدیریت دانشگاه ها دست بشویَد وبه جای آن تسهیل گری و ظرفیت سازی وحمایت در پیش بگیرد. این همه به برکت دو چیز...
این هشت سال که بر دانشگاه گذشت (١)

روشنفکرى و پایان دوران برج عاجی!

چهارشنبه | 16 مرداد 1392 | 7 آگوست 2013 | سال دوم | شماره 297
خاصیت روشنفکری ، نقد در حوزه  عمومی  است. البته نقد فقط منحصر به نقد حاکمان نیست بلکه روشنفکر باید به نقد اپوزسیون سیاسی نیز مبادرت بورزد. نقد مناسبات ثروت و سرمایه داری  را بکند، چه سرمایه داری شناخته شده وچه سرمایه داری دولتی و مظام های مالی رانتی. روشنفکری یعنی قدرت در اشکال...
روشنفکرى و پایان دوران برج عاجی!

دین ورزی خاکستری

یکشنبه | 13 مرداد 1392 | 4 آگوست 2013 | سال دوم | شماره 294
در طی چند دهه، سه نسل شکل گرفته است: نسل اول: در پیش از انقلاب بخش مهمی از طبقه جدید متوسط ما دلزده از مدرنیزاسیون دولتی اقتدارگرا و رونق نفتی دهه های ٤٠ و ٥٠ بود وبا آن ضعف های تاریخی اش، به نوعی درک آرمانی(یوتوپیک) ورمانتیک و نهایتا ایدئولوژیک از دین دل بست. نتیجه اش از یکسو «دین...
دین ورزی خاکستری

درباره طبقۀ متوسط جدید در ایران

یکشنبه | 6 مرداد 1392 | 28 جولای 2013 | سال دوم | شماره 291
طبقۀ متوسط جدیددر ایران، يك. پادرهوا بود، دو. «دولت- بسته» بود، سه. حیات دوزیستی داشت، چهار. افزون بر این،  نیمه عمر و نیمه جان هم می شد. باختصار هر چهار خصیصه را بیان می کنم. نخست پادرهوایی طبقه متوسط ما بدین معنا بود که بیش از دینامیسم درونی ِ جامعۀ ایران، تحت تأثیر امواج تحولات...
درباره طبقۀ متوسط جدید در ایران

جوانان ایرانى و گرایش های دینی

دوشنبه | 31 تیر 1392 | 22 جولای 2013 | سال دوم | شماره 287
جامعۀ ما هر چند از برخی جهات سنتّی است امّا  به دنیای پسامدرن پرتاب شده است ،بسیار پر تب وتاب و در حال تحوّل و به شدت درگیر با چالشهای سنت و تجدد وحتی پسا تجدد است.  فرهنگ وجامعۀ ما تنها از طریق دوگانۀ سنت وتجدد قابل توضیح نیست بلکه در آن شگردها یا پویشهای دیگری از همکنشی و همراهی...
جوانان ایرانى و گرایش های دینی
Skyscraper large