Skyscraper large
صفحه نویسنده
مقصود فراستخواه
مقصود
فراستخواه

دانشگاه؛ تا “طبیعتی ققنوس وار”

دوشنبه | 25 فروردین 1393 | 14 آوریل 2014 | سال دوم | شماره 424
شواهدومطالعات کافی وتجربۀ روزانۀ ما در دانشگاه ها دلالت به این می کنند که بسیاری ازدانشجویان تجربۀ مؤثری از یادگیری رهایی بخش در دانشگاه ندارند؟ عمق و کارایی و نفوذ و اثر گذاری آموزش های دانشگاهی در ایران مناقشه آمیز شده است. چرا چنین شده است؟ به نظر می رسد که پای عواملی در کار...
دانشگاه؛ تا “طبیعتی ققنوس وار”

فهمیدن «دیگری» فضیلت است

سه شنبه | 19 فروردین 1393 | 8 آوریل 2014 | سال دوم | شماره 421
١- پایۀ فضیلت های بشر، به گمان من، فضیلتی است که از ذهن  او می تراود. اگر برای آدمی خطای نابخشودنی بزرگی هست به نظر می رسد خطای جهالت است. پس چنانچه قرار است فضیلتی بزرگ  نیز در انسان بجوییم شاید فضیلتی از جنس نوعی معرفت است؛ یک جور حسّ کردن وفهمیدن و آگاهی.  ٢- در اینجا مراد من از...
فهمیدن «دیگری» فضیلت است

تا بدبختى بشرى هست روشنفکر هم هست

یکشنبه | 25 اسفند 1392 | 16 مارس 2014 | سال دوم | شماره 414
روشنفکری عام  به معنای جهانروای آن که حامل پیامبرگونۀ ارزشهای جامع همه شمول است امروز دیگرفهمیدنی نیست. به تعبیر فوکو  در گفت وگویش با دلوز ودر بحث روشنفکران وقدرت، حالا باید دنبال روشنفکر در شرایط خاص وبا آگاهی وکنش انتقادی ناظر بر موقعیتهای متفرّد ومتفاوت بود.  روشنفکری که...
تا بدبختى بشرى هست روشنفکر هم هست

وقتى دموکراسی مهمتر از فلسفه می‌شود

چهارشنبه | 21 اسفند 1392 | 12 مارس 2014 | سال دوم | شماره 413
روشنفکران با جامعه ای مواجه شده اند  که پرتحرک است و مخاطب هایی که در حال تحول اند. یعنی موقعیت روشنفکران و جامعه که طی این چند دهه ذکر کردید  دگرگون شده است. من این مساله را از پنج منظر توضیح می توانم توضیح دهم؛ 1- منظر نسلی، 2- منظر طبقاتی و قشر بندی اجتماعی3-  منظر فضا، 4- منظر ارتباطات...
وقتى دموکراسی مهمتر از فلسفه می‌شود

روشنفکری دینی؛ پر از آزمون و خطا

سه شنبه | 13 اسفند 1392 | 4 مارس 2014 | سال دوم | شماره 408
يك: مدل رشد روشنفکری دینی یک مدل  پلکانی و پر از آزمون و خطاست. مدل تحول روشنفکری دینی به دلیل سعی و خطای پردامنه اش،  هزینۀ انسانی خیلی بالایی برای جامعه ما داشته است.  یک‌ دوره  بارگذاری‌های بیشینه می‌کنیم و  یک ‌دور معکوس دیگر،  بارزدایی می‌کنیم..... به نظر من اینجا، بیش از...
روشنفکری دینی؛ پر از آزمون و خطا

چرا تأثیرگذاری روشنفکران کم شده است؟

چهارشنبه | 30 بهمن 1392 | 19 فوریه 2014 | سال دوم | شماره 401
گویا صدایی در متن جامعه و اینجا و آنجا برمی خیزد و به روشنفکران می گوید «بگذارید زندگی بکنیم»، «بگذارید بیشتر  فکر بکنیم» تا بتوانیم به دنبال حرفهای دقیقتر وراه حل ها بگردیم. از کلی گویی دلسیر شده ایم. نقدهای عمیق تر وهمه جانبه تر  وتحلیل های راهگشا با نگاه به بلند مدت احتیاج داریم.  این،...
چرا تأثیرگذاری روشنفکران کم شده است؟

روشنفکری دینی؛ سنتى در حال ساخته شدن

دوشنبه | 28 بهمن 1392 | 17 فوریه 2014 | سال دوم | شماره 399
من به زبان شخصی قائل نیستم. زبان امری اجتماعی است. واژه ها تاریخ دارند. به صورت اجتماعی شکل می گیرند وبه معانی خاصی دلالت می کنند. واژۀ روشنفکری به معنای خاص آن واژه ای جدید ومربوط به دنیای مدرن است. همانطور که «روشنفکری دینی» نیز در داخل گیومه به نحلۀ واقعا موجودی در جامعه معاصر...
روشنفکری دینی؛ سنتى در حال ساخته شدن

دانشگاه؛ طبیعت ققنوس وار

یکشنبه | 13 بهمن 1392 | 2 فوریه 2014 | سال دوم | شماره 391
مسأله: شواهدومطالعات کافی وتجربۀ روزانۀ ما در دانشگاه ها دلالت به این می کنند که بسیاری ازدانشجویان تجربۀ مؤثری از یادگیری رهایی بخش در دانشگاه ندارند؟ عمق و کارایی و نفوذ و اثر گذاری آموزش های دانشگاهی در ایران مناقشه آمیز شده است. چرا چنین شده است؟ به نظر می رسد که پای عواملی...
دانشگاه؛ طبیعت ققنوس وار

دوست داشتن بی شرط آیین و عقیده

چهارشنبه | 20 آذر 1392 | 11 دسامبر 2013 | سال دوم | شماره 365
در لبه های تماس خویش با خود و جهان، به نحوه ای از وجود داشتن ِاشیا وآدمها خو می گیریم که می شود به آنها دست زد و با آنها کاری کرد و نتایجی در قالب حواس ظاهر به دست آورد. اما این فعل و انفعالات، سطحی ترین لایه های هستی جهان و ما هستند. قدری که اوج می گیریم با معرفت و تجربۀ وثیق در می...
دوست داشتن بی شرط آیین و عقیده

از حکومت تا حکمرانى

یکشنبه | 17 آذر 1392 | 8 دسامبر 2013 | سال دوم | شماره 362
آگاهی اجتماعی مدام در حال ساخته شدن است وبا خود زندگی ما را از حالی به حالی می کند. نفوذ آگاهی اگرهم چند صباحی از عهدۀ نهادهای صلب وسختی برنیاید، آخر کار خودش را می کند و دیر یا زود از ذهن وجان ما تا محیط حیات در شراشر فرهنگ وجامعه سریان می یابد. آگاهی شهر، کلمات ما را  دگرگون می...
از حکومت تا حکمرانى
Skyscraper large