Skyscraper large
صفحه نویسنده
مقصود فراستخواه
مقصود
فراستخواه

آموزش کلیشه‌اى کارساز نیست

دوشنبه | 30 تیر 1393 | 21 جولای 2014 | سال سوم | شماره 477
نظام رسمی آموزشی کشور بنا به مأموریتهای خود خواستۀ ایدئولوژیک ، می خواهد با دانش آموزان  و بر روی دانش آموزان کاری بکند ولی از بسیاری جهات  نتیجۀ عکس می گیرد، چون دانش آموزان نیز با او بازی می کنند. چرا چنین است؟ برای اینکه دانش آموزان الواح سفید نانوشته ای نیستند که به صورت خطی...
آموزش کلیشه‌اى کارساز نیست

جایگاه الهیات در یهود، مسیحیت و اسلام

دوشنبه | 23 تیر 1393 | 14 جولای 2014 | سال سوم | شماره 473
در هر سه حوزۀ دینی ، « الاهیات » تنها وقتی به وجود آمد یا تحول یافت  که پیروان آن دین  در یک موقعیت ارتباطی  ومناسباتی  و «زیست اجتماعی» نوپدید  قرار گرفتند  و آن زمانی بود که امر الهی ِ مقبول و مورد اعتقاد،  به نحوی از انحاء بحث انگیز  ومحل توجه مجدد  شد. اگر این فرض درست باشد  می...
جایگاه الهیات در یهود، مسیحیت و اسلام

مصیبتِ شیوع ریا و تظاهر مذهبی

سه شنبه | 17 تیر 1393 | 8 جولای 2014 | سال سوم | شماره 470
يكى از علل این همه فروپاشی اخلاقی این است که  به دلیل دولتی شدن دین ودینی شدن دولت، اصالت و حقانیت و خلوص پیام های دینی و معنوی از او سلب شده است. بخش قابل توجهی از افراد جامعه ما مذهبی هستند و از طریق همین دین یاد می گرفتند که نباید دروغ گفت .  حال که نفوذ و خلوص و حقانیت اجتماعی...
مصیبتِ شیوع ریا و تظاهر مذهبی

انسان و سود بردن؛ طرحی برای زیستن

سه شنبه | 27 خرداد 1393 | 17 ژوئن 2014 | سال سوم | شماره 458
برای اینکه زندگی هدفمند و معناداری داشته باشیم باید طرحی برای زیستن داشته باشیم وچه بهتر که این طرح هرچه بیشتر  با طبیعت بشری ما متلایم وسازگار باشد. طبیعت مهمتر از فرهنگ است. در طبیعت بشر میل به سود و پرهیز از زیان هست . هر کس بدنبال مطلوبیتی برای خویش هست. اما  نگاه ما به  سود...
انسان و سود بردن؛ طرحی برای زیستن

فرهنگ شادمانى و سهم ما در عالم

دوشنبه | 19 خرداد 1393 | 9 ژوئن 2014 | سال سوم | شماره 453
تمام بحث من از این‌جا با این فرض می‌خواهد شروع بشود که اگر قرار است زندگی شادمانه‌ای داشته باشیم منوط به نگاهی است که به عالم و آدم داریم. به خود، به عالم، به آدم. خوشبختی ما خصیصه ای ذهنی دارد. این همان مفهوم «خوشبختی فاعلی-ذهنی» است.  خوشبختی یک امر Subjective است بیش از آنکه Objective...
فرهنگ شادمانى و سهم ما در عالم

مسلمانى و سوداى سر بالا

یکشنبه | 18 خرداد 1393 | 8 ژوئن 2014 | سال سوم | شماره 452
بلی من اسلم وجهه لله و هو محسن.  طبق این آیه وآیات دیگر  وحتی با نگاهی درون دینی؛  حقیقت اسلام تسلیم شدن به حق و حقیقت و توجه و رویکرد به یک امر متعالی است. سودای سر بالا گرفتن است. مسلمانان، ما از روح حقیقی اسلام دورمانده ایم.  واژۀ اسلام را چه به معنای صلح بگیریم و چه به معنای تسلیم...
مسلمانى و سوداى سر بالا

شریعتى و نگاه “فرهنگی، اجتماعی” به دین

یکشنبه | 4 خرداد 1393 | 25 می 2014 | سال سوم | شماره 446
فرض نخست شریعتی در باب دین در ایران این بود که آن را  امری فرهنگی واجتماعی فراتر از «امری خصوصی» تلقی کرد. این،  فرض کوچکی نبود والبته شواهدی نیز برای تأیید آن  وجود داشت و به گمان نویسنده هنوز هم وجود دارد. ساده انگاری است اگر تصور شود که شریعتی از  پیامدهای دهشتبارِ « درآمیختن...
شریعتى و نگاه “فرهنگی، اجتماعی” به دین

ضرورت نقد متواضعانه

دوشنبه | 15 اردیبهشت 1393 | 5 می 2014 | سال سوم | شماره 436
ما به برنامه‌های پژوهشی بی‌طرفانه‌تر نیاز داریم که در آن نقد وجود دارد، اما نقدی متواضعانه. چرا که برای زبان اهمیت قائل است و دین را نوعی زبان اجتماعی می‌داند و نمی‌توان با این زبان به شکلی تصنعی بازی کرد. باورهای اجتماعی، بخشی از زبان اجتماعی هستند. فرهنگ دینی جزئی از عناصر...
ضرورت نقد متواضعانه

ما؛ سرمشق جنگ و سرمشق صلح

دوشنبه | 8 اردیبهشت 1393 | 28 آوریل 2014 | سال دوم | شماره 432
سرمشق ما، در این دهه ها به جای سرمشق صلح، سرمشق جنگ بود. در تاریخ فرهنگی ما، سرمشق جنگ، بیش از سرمشق صلح میدان دار بوده‌است. واگرایی و تعارض، بیش از هم‌فهمی و گفتگوی انتقادی بوده‌است . ما کمتر گفتگوهایی داشتیم  که در عین اختلافی و  انتقادی بودن،  صلح‌آمیز نیز باشند. الگو و استعاره...
ما؛ سرمشق جنگ و سرمشق صلح

طرح ناتمام روشنفکری

یکشنبه | 31 فروردین 1393 | 20 آوریل 2014 | سال دوم | شماره 427
موقعیت روشنفکران و جامعه طی این چند دهه دگرگون شده و روشنفکران با جامعه ای مواجه شده اند که پرتحرک است و مخاطب هایی که در حال تحول اند. . من این مساله را از پنج منظر توضیح می توانم توضیح دهم؛ ١) منظر نسلی ٢) منظر طبقاتی و قشر بندی اجتماعی ٣) منظر فضا ٤) منظر ارتباطات و ٥) الگوها ومحتویات...
طرح ناتمام روشنفکری
Skyscraper large