Skyscraper large
صفحه نویسنده
مقصود فراستخواه
مقصود
فراستخواه

ماکس وبر، یک سکولاریست نبود

یکشنبه | 19 آذر 1391 | 9 دسامبر 2012 | سال اول | شماره 141
«وبر یک سکولاریست نبود . یعنی قائل به سکولاریسم نبود!»  وبر در جای یک متفکر جدّی کوشیده است  آن «عقلانی شدنی» به معنای خاص ودر دوران خاص ودر اروپا را بررسی انتقادی بکند و توضیح بدهد. این عقلانی شدن به معنای خاص، دیوار به دیوار سکولار شدن بود. این همان عقلانیتی است که از  او عقلانیت...
ماکس وبر، یک سکولاریست نبود

چهار مفهوم در باب سکولاریسم

چهارشنبه | 15 آذر 1391 | 5 دسامبر 2012 | سال اول | شماره 139
درباره سکولاریسم با چهار مفهوم رو به رو هستیم: 1. سکولاریته، 2. سکولاریزاسیون به مثابۀ سکولار شدن، 3. سکولاریزاسیون به مثابۀ  سکولار سازی ، 4.سکولاریسم. بهتر است هیچ یک از اینها به فارسی ترجمه نشوند. چون واژه های معادل موجود در برابر آنها نوعاً نارسا هستند. مثلا برای سکولاریته معادل...
چهار مفهوم در باب سکولاریسم

مقاومت براى شادمانی جامعه

شنبه | 27 آبان 1391 | 17 نوامبر 2012 | سال اول | شماره 127
شادمانی در دو سطح روی می دهد. سطح نخست، واکنشی است گذرا به وقایع رضایتبخش در بیرون. اما سطح دوم مسرّتی است که از عمق هستی ما می تراود و  گاهی چنان  فزونی  می یابد که سرریز وجاری می شود. این شادی، تصمیم اگزیستانسیل ماست. پاسخ وجودی ماست به وضع این عالم و  بودن ما در آن، پاسخی است به...
مقاومت براى شادمانی جامعه

دچار پس‌افتادگی عجیبی در دنیا شده‌ایم

شنبه | 20 آبان 1391 | 10 نوامبر 2012 | سال اول | شماره 122
پاسخ‌های مقصود فراستخواه به پرسش‌های نشریۀ دانشجویی صلا  پروبلماتیک اصلی نظام آموزش عالی در ایران چیست؟ آیا با تغییر در شکلی امور مانند برنامه آموزشی، نحوۀ درس دادن و نحوۀ گزینش اساتید و دانشجویان می‌توان مشکلات آموزش عالی را حل کرد؟ یا ریشۀ مشکلات دانشگاه را باید در سطحی...
دچار پس‌افتادگی عجیبی در دنیا شده‌ایم

دموکراسی، رسانه، اخلاق

چهارشنبه | 12 مهر 1391 | 3 اکتبر 2012 | سال اول | شماره 98
اخلاق رسانه‌ای چه نسبتی با دمکراسی و آزادی بیان دارد؟ یک پاسخ، به این پرسش آن است که اصولاً آیا بدون آزادی رسانه‌ای، وبدون آزادی اطلاعات و  ارتباطات می‌توان از اخلاق رسانه‌ای  واخلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات سخن گفت؟ تصور اینجانب با اطمینان این است که هیچ نمی توان. فضیلت اخلاقی،...
دموکراسی، رسانه، اخلاق

موسم هجرت به شمال

یکشنبه | ۱۲ شهریور ۱۳۹۱ | 2 سپتامبر 2012 | سال اول | شماره 76
«موسم هجرت به شمال»[1] رمانی از طیّب صالح نویسندۀ سودانی است که چند سال پیش درگذشت. کتاب، آب نطلبیده ای بود که مراد شد و خواندم، اما نه به خاطر آنکه زمانی از برترین های دنیا یا بهترینهای ادبیات معاصر عرب معرفی شده بود. همانطور که از عنوان نیز بر می آید؛ موضوعش، مسألۀ «شرق و غرب» یا...
موسم هجرت به شمال

تر و خشک با هم خواهند سوخت

سه شنبه | ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ | 12 ژوئن 2012 | سال اول | شماره 22
قرار بر این است که ما آدمیان با هم زندگی اجتماعی بکنیم. مبنایی ترین «اعتبار عقل عملی» که بلافاصله پس از این «قانون نانوشتۀ بشری» به میان می آید، عدل و داد است. «حُسن عدالت» و «قُبح ستم»، سنگ زیرین ساختمان جامعۀ انسانی است. حقانیت دین نیز اگر هست ، منوط به عدالت است. آن نوع دین ورزی...
تر و خشک با هم خواهند سوخت

تاریکی هنوز باقی‌ست

شنبه | ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ | 9 ژوئن 2012 | سال اول | شماره 19
خروس همسایۀ دور ما را خواب برده است. چشمهایم باز است ولی این بدن لش، لختی می کند. هرطور هست بر می خیزم. بیرون، هوا بد نیست. نوعی قایم موشک بازی با دود ودم شهر. تا سر وکلۀ خیلی از آهن پاره های چند رگه پیدا نشده، آهسته می زنی بیرون، بار تن بر دوش. شاید نیم نفسی بکشی. آخرای بهاره. نسیم صبحگاهی...
تاریکی هنوز باقی‌ست

ابدیّت و یک روز

چهارشنبه | ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ | 30 می 2012 | سال اول | شماره 14
ابدیت و یک روز [1] فیلمی درام از  تئو آنجلو پولس [2] (1998) است؛ کارگردان یونانی که اخیرا( ژانویه 2012) در گذشت. این فیلم نیز مثل بقیه فیلمهایش، درگیری ذهنی یک مؤلف جدی با  مسائل اجتماعی مانند مهاجرت، هویت، زبان، کودکان  و مانند آن است. بچه های آوارۀ آلبانیایی در خیابانهای...
ابدیّت و یک روز
Skyscraper large