Skyscraper large

٨ برابر شدن نقدینگی در ٨ سال

6rt45er555rعلی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ٨ برابر شدن نقدینگی در ٨ سال دولت پیشین گفته است: «اقتصاد ما اکنون دچار رکود تورمی است. یعنی هم تورم بالای ۴٠ درصد داریم که یک ابرتورم است و هم نرخ بیکاری حدود ١۵ درصد است که در برخی مناطق تا ٢٠ درصد و بعضی گروه‌های سنی تا ٣٠ درصد می‌رسد و این شرایط حداقل تا ۴ سال آینده تشدید می‌شود.» 

به گزارش فرارو، وی افزود: «مسئله تورم فشار فزاینده‌ای به گروه‌های کم‌درآمد و حقوق‌بگیران ثابت وارد می‌کند و نشان‌گر ناسالمی اقتصاد ایران است. نرخ بالای بیکاری نیز موجب فقیرتر شدن افراد می‌شود و کاهش درآمد و سپس کاهش تولید را به دنبال دارد و در نهایت موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور می‌شود که امروز منفی ۵.۴ درصد است.» 

این استاد دانشگاه گفت: «راه کاهش تورم عمدتا از طریق کنترل نقدینگی است که در هشت سال اخیر حدود ٨ برابر شده و اکنون نرخ نقدینگی در کشور ۵٠٠ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.» 

قنبرى ادامه داد: «همچنین باید سیاست‌های درست پولی و مالی اتخاذ کرد و به تقویت بخش خصوصی پرداخت. دولت باید عدم وابستگی به نفت را در دستور کار خود قرار دهد و در پی کوچک و چابک کردن خود باشد که می‌توان از طریق اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ به این مهم دست یافت.»   

پیش تر، مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی طی گزارشی از وضعیت بحرانی بیکاری جوانان در فاصله سال های ٩٢ تا ٩۶ گفته بود: با وجود رشد اقتصادی منفی ۵.۴ درصد، بیکاری به یک تهدید و معما برای کشور تبدیل شده است. 

به گفته مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی، بیکاری در فاصله ۴ سال آینده بزرگترین تهدیدی است که در کشور وجود خواهد داشت و دولت باید از طریق اجرای برنامه‌هایی روند بیکاری را کنترل کند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large