Skyscraper large
تأكيد خاتمى بر رفع حصر در دوران تازه:

گذشته را نمی‌شود فراموش کرد

e9r8t7ert

عکس از خبرگزاری فرانسه

رئیس‌جمهور دوره اصلاحات، رفع حصرها و آزادی زندانیان را موجب بازتر شدن فضا و نزدیک‌تر شدن دل‌ها به یکدیگر دانست و گفت:« البته هیچ وقت گذشته را نمی‌شود فراموش کرد ولی فاجعه این است که در گذشته بمانیم؛ امروز باید به آینده ایران و مردم فکر کرد.» 

به گزارش روابط عمومی دفتر خاتمی؛وى با بیان اینکه «این روزها کمی فضا بازتر است و ظاهرا احساس می کنیم همه چیز بهتر و راحت تراز قبل شده است»، گفت:«در این شب های عزیز پناه می بریم به خدای بزرگ و از او می خواهیم که این فضا بازتر بشود. بخصوص با رفع حصر از عزیزانمان جناب آقای مهندس موسوی، جناب آقای کروبی و سر کار خانم رهنورد و آزادی زندانیان.»  

خاتمى افزود:« در صورت بروز این اتفاق مبارک بسیاری از کدورت‌هایی که در گذشته بوده از بین برود و یا کمتر شود و دلها به هم پیوند بیشتری بخورد به سوی آینده نگاه کنیم.البته هیچ وقت گذشته را نمی‌شود فراموش کرد ولی فاجعه این است که در گذشته بمانیم؛باید به آینده فکر کرد ، آینده ایران آینده سربلندی کشور،امنیت کشور و پیشرفت کشور و این میسر نمی شود مگر اینکه همه با هم و در کنار هم باشیم.» 

رئیس دولت اصلاحات تصریح کرد:«گام اول برای رسیده به این مهم این است که بر سوء تفاهم‌ها، سوء ظن‌ها و حتی احساس‌هایی که از رفتارهای نادرست بوده از طرف هر کس که بوده بتوانیم غلبه پیدا کنیم و به سوی آینده‌ای بهتر حرکت کنیم و این امید تا حدودی ایجاد شده است.» 

وی با تاکید بر اینکه «البته نباید در این زمینه‌ها افراطی نگاه کرد»، ادامه داد:« با توجه به این امور انشالله  با تفاهم و همبستگی بیشتر به سوی آینده‌ای بهتر حرکت کنیم و این دعای ماست در این شب‌های عزیز.»    

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large