Skyscraper large
دسته بندی | جامعه

روزنامه‌‌نگاران؛ گروگان‌های حکومت

پنج شنبه | 14 اردیبهشت 1391 | 3 می 2012 | سال اول | پیش شماره 2
رضا معینی در روز جهانی آزادی مطبوعات، فشار بر روزنامه‌نگاران برای کنترل بیشتر و سانسور شدیدتر را گروگان‌گیری‌« توصیف کرد. به گزارش دویچه وله، 30 روزنامه‌نگار و ۱۸ وب‌نگار در حال حاضر در ایران زندانی هستند. ایران پس از چین و اریتره سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان است. بر...
روزنامه‌‌نگاران؛ گروگان‌های حکومت

عکاسی اجتماعی؛ گرفتار خط قرمزها

سه شنبه | ۱2 اردیبهشت ۱۳۹۱ | 1 می 2012 | سال اول | پیش شماره 1
راه دیگر: كمرنگ شدن حضور عكاسان حرفه‌اي در زندگي شهري و اجتماعي معضلي است كه باعث ركود اين ژانر شده است و دلايل مختلفي براي آن ذكر مي‌شود. به گزارش فرهنگخانه، عكاسان مستند خود اين عرصه را خالي نكرده‌اند كه لذت هنر آنها به همين كشف‌ها و ديدن‌ ناديده‌هاي اجتماعي است. اگر قرار بر...
عکاسی اجتماعی؛ گرفتار خط قرمزها
Skyscraper large