Skyscraper large
دسته بندی | فرهنگ

عدل چه افتاد که منسوخ شد؟

دوشنبه | ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ | 7 می 2012 | سال اول | پیش شماره 3
در دوران طوفانی و پر تلاتمی زندگی می کنیم و ذهن همه ما مشغول حوادث خرد و درشت و تلخ و شیرینی است که در کشور ما رخ می دهد. برای همه ما پرسش های مهیب و فربه فراهم می آورد . و این به دلیل دغدغه ای است که نسبت به وطن داریم و تشویشی است که برای آینده احساس می کنیم و همچنین عشق و علاقه ای که...
عدل چه افتاد که منسوخ شد؟

«منفعت ملی» در برابر ولایت فقیه

پنج شنبه | 14 اردیبهشت 1391 | 3 می 2012 | سال اول | پیش شماره 2
منافع ملی چیست؟ تاریخچه شکل‌گیری آن چیست و بیشتر ملت‌ها از آن منتفع می‌شوند یا دولت‌های حاکم؟ به باور محمدرضا نیکفر، پژوهشگر در فلسفه سیاسی «منفعت ملی واقعی ما به صورت قطبی در برابر آن چیزی است که سیستم ولایت فقیه به عنوان “منفعت ملی” مقرر می‌کند. منفعت ملی ما، آنچنان که آمد،...
«منفعت ملی» در برابر ولایت فقیه

بیماری عقیده پرستی

سه شنبه | ۱2 اردیبهشت ۱۳۹۱ | 1 می 2012 | سال اول | پیش شماره 1
اريش فروم Erich Fromm، روانكاو و فيلسوف اجتماعي آلماني‌تبار آمريكايي(1980-1900) (در كتاب روانكاوي و دين)، به حق معتقد است كه ذات و لُبّ و لُباب بت پرستي چيزي نيست جز مطلق دانستن امور مقيد و مشروط، كامل انگاشتن جنبه‌هاي ناقص جهان، و تسليم شدن به آن امور و جنبه‌هاي به مقام خدايي رسيده،...
بیماری عقیده پرستی
Skyscraper large