Skyscraper large
صفحه نویسنده
آزاده دواچی
آزاده
دواچی

عوامل مؤثر در نهادینه‌کردن خشونت علیه زنان

چهارشنبه | 5 آذر 1393 | 26 نوامبر 2014 | سال سوم | شماره 546
هرساله در ماه نوامبر و در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان مقالات و گزارش‌های زیادی در مورد خشونت علیه زنان نوشته و منتشر می شود اما آنچه که مسلم است با وجود تحقیقات گسترده در کشورهای جهان سوم، هنوز مسئله ی خشونت علیه زنان به عنوان یکی از چالش‌های اصلی فعالان حقوق زنان در...
عوامل مؤثر در نهادینه‌کردن خشونت علیه زنان
Skyscraper large