Skyscraper large
صفحه نویسنده
علی‌رضا بهشتی
علی‌رضا
بهشتی

مردم دیگر سیاهی‌لشکر نیستند

سه شنبه | 4 آذر 1393 | 25 نوامبر 2014 | سال سوم | شماره 545
حالا که بیش از یک هفته از درگذشت جانگذار مرتضی پاشایی، خواننده جوان پاپ کشورمان می‌گذد شاید  امکان فاصله گرفتن از وقایع و تلاش برای فهم ماهیت آن آسان‌تر باشد. در این یادداشت کوتاه ادعای ارایه تحلیل جامع ندارم. هرچند شاید بضاعت آن را هم نداشته باشم. بنابراین چند نکته‌ای را که...
مردم دیگر سیاهی‌لشکر نیستند
Skyscraper large