Skyscraper large
صفحه نویسنده
صدرا محقق
صدرا
محقق

واکنش جامعه به “پدیده‌ى پاشایی”

سه شنبه | 27 آبان 1393 | 18 نوامبر 2014 | سال سوم | شماره 541
واکنش‌ها به فوت مرتضی پاشایی، خواننده ۳۰ساله‌ای که صبح روز جمعه گذشته پس از ۱۱ماه مبارزه با بیماری سرطان از دنیا رفت همچنان ادامه دارد. بخشی از واکنش‌ها ادامه سوگواری برای این مرگ است و بخشی دیگر واکنشی آمیخته با بهت درباره این حجم و اندازه از واکنش مردم به این ماجرا. گروه اول...
واکنش جامعه به “پدیده‌ى پاشایی”
Skyscraper large