Skyscraper large
صفحه نویسنده
سعید مدنی
سعید
مدنی

تمایز جنبش سبز با جنبش‌هاى پیشین اجتماعى

دوشنبه | 1 دی 1393 | 22 دسامبر 2014 | سال سوم | شماره 559
آیا هویت جنبش سبز مثل خود جنبش، جدید است؟ به این معنا که با پدیدآیی جنبش آن هم حادث شده یا قدیم است به این معنا که در پیوند و تداوم هویت‌های گذشته قرار دارد، اگر چه تکمیل، اصلاح و بازسازی شده باشد؟ پاسخ این است که اولا جنبش‌ها در سطح جامعه و حتی در سطح بین‌الملل با یکدیگر پیوند...
تمایز جنبش سبز با جنبش‌هاى پیشین اجتماعى

هویت و ایدئولوژی در جنبش‌های اجتماعی

سه شنبه | 18 آذر 1393 | 9 دسامبر 2014 | سال سوم | شماره 553
آنچه می‌خوانید، چهارمین بخش از سلسله مباحثی است که دکتر سعید مدنی در کلاس‌های خود در بند ۳۵۰ زندان اوین با موضوع «جنبش‌های اجتماعی» و تاکید خاص بر جنبش سبز مطرح کرده و وبسايت كلمه آن را منتشر كرده. و در اين بخش به بحث جایگاه هویت و ایدئولوژی در جنبش‌های اجتماعی مى‌پردازد: «دیانی»...
هویت و ایدئولوژی در جنبش‌های اجتماعی

جنبش‌هاى اجتماعى “بى‌اعتراض” نامفهوم‌اند

دوشنبه | 3 آذر 1393 | 24 نوامبر 2014 | سال سوم | شماره 544
اتاق ۱۱ بند ۳۵۰ زندان اوین محل برگزاری کلاس‌هایی در زمینه مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فکری و همچنین آموزش زبان‌های خارجی و مباحثی درباره علوم پایه بوده است. دکتر سعید مدنی نیز تا پیش از تبعید به سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر کرج، طی یک سالی که در آن بند حضور داشت، کلاس‌هایی در...
جنبش‌هاى اجتماعى “بى‌اعتراض” نامفهوم‌اند

جنبش سبز؛ دیروز، امروز و فرداى آن

دوشنبه | 19 آبان 1393 | 10 نوامبر 2014 | سال سوم | شماره 536
طی چند ماهی که بالاخره پس از یک سال از بند ۲۰۹ به این بند (۳۵۰) منتقل شدم، فرصت آن را یافتم تا در کنار دوستان قدیم و جدید و به خصوص سبزها، ایام زندان را طی کنم. بارها در این گفت‌وگوها سؤالات زیادی درباره جنبش سبز و اساسا جنبش‌های اجتماعی اعم از چرایی شکل‌گیری‌شان تا فرآیندی که...
جنبش سبز؛ دیروز، امروز و فرداى آن

اسیدپاشی در جامعه‌ى جنبشی

چهارشنبه | 14 آبان 1393 | 5 نوامبر 2014 | سال سوم | شماره 534
جامعه ایران بی‌تردید جامعه‌ای جنبشی (movement society) است. این حقیقت به معنای آن است که در چنین جامعه‌ای اشکال گوناگون اعتراض به شیوه‌های مختلف و با طیف وسیعی از اهداف و ارزش‌ها، پیوسته در حال ظهور است. در برابر ناظران دو قضاوت متفاوت نسبت به این اعتراضات متوالی وجود دارد. از یک نگاه...
اسیدپاشی در جامعه‌ى جنبشی
Skyscraper large