Skyscraper large
صفحه نویسنده
فرزانه بذرپور
فرزانه
بذرپور

یکسال پس از مقاله‌ى دکتر غروى

سه شنبه | 22 مهر 1393 | 14 اکتبر 2014 | سال سوم | شماره 523
ای مردم! ما در روزگاری بسر می‌بریم ستیزنده و ستمکار، و زمانه‌ای ناسپاس، که نیکوکار در آن بدکردار بشمار آید و جفاپیشه در آن سرکشی افزاید. از آنچه دانستیم سود نمیبریم و آنچه را نمی‌دانیم نمی پرسیم و از بلایی، تا بر سرمان نیامده، نمیترسیم. (نهج‌البلاغه، خطبه ۳۲) یکسال از انتشار...
یکسال پس از مقاله‌ى دکتر غروى
Skyscraper large