Skyscraper large
صفحه نویسنده
علی نجف‌آبادی
علی
نجف‌آبادی

کمک به بهانه جنگ پس از ٢۶ سال؟

سه شنبه | 1 مهر 1393 | 23 سپتامبر 2014 | سال سوم | شماره 513
در پی انتشار تخلف شهرداری تهران در کمک 5 میلیارد تومانی به خرمشهر و علی رغم اعتقاد برخی صاحبنظران مبنی بر تخطی شهرداری از قانون، رئیس شورای اسلامی شهر تهران؛ کمک ۵ میلیاردی شهرداری‌ به خرمشهر را اقدامی برای جبران حوادث غیرمترقبه دانست. به نوشته خبرگزار کار، رئیس شورای اسلامی...
کمک به بهانه جنگ پس از ٢۶ سال؟

فعالیت شهردارى تهران در خرمشهر؛ اما و اگرها

دوشنبه | 31 شهریور 1393 | 22 سپتامبر 2014 | سال سوم | شماره 512
در حالیکه فعالیت ها و اظهارات شخص شهردار تهران پیش از این بارها رنگ و بوی سیاسی داشته و به گفته ناظران در جهت رسیدن به پست ریاست جمهوری انجام شده است، اما در کنار اقدامات ماهرانه و سنجیده قالیباف در خصوص جذب افکار عمومی و اقدامات سازنده در شهر تهران و با توجه به مدیریت کارآمد...
فعالیت شهردارى تهران در خرمشهر؛ اما و اگرها
Skyscraper large