Skyscraper large
صفحه نویسنده
ایلیا جزایری
ایلیا
جزایری

چرا سیسى رییس جمهور مصر شد؟

سه شنبه | 13 خرداد 1393 | 3 ژوئن 2014 | سال سوم | شماره 451
عبدالفتاح سیسی حدود یک سال پس از آنکه ارتش مصر، قدرت را از محمد مرسی ستاند، رییس جمهور این کشور شد.  اگر چه پیش از برکناری محمد مرسی، خیابان‌های مصر شاهد قیام مردمی چشم‌گیری علیه او بود، اما به نظر می‌رسد سیاست‌های سیسی در چند ماه پس از برکناری رییس جمهوری اسلامگرا، مخالفان...
چرا سیسى رییس جمهور مصر شد؟
Skyscraper large