Skyscraper large
صفحه نویسنده
محمد بسته نگار
محمد
بسته نگار

سحابى و بازسازىِ اقتصادى، سیاسى

دوشنبه | 12 خرداد 1393 | 2 ژوئن 2014 | سال سوم | شماره 450
از زمان تاسیس نهضت آزادی ایران تا پایان حیات مهندس سحابی با ایشان همکاری نزدیک داشتم. به استناد دیده‌ها و شنیده‌های شخصی خود، گواهی می‌دهم مساله توسعه در اندیشه‌های مهندس سحابی جایگاه ویژه‏‌ای داشت. مرحوم سحابی در مقاله‏‌ای در نقد توسعه اقتصادی می‏‌گوید: «بازسازی اقتصادی...
سحابى و بازسازىِ اقتصادى، سیاسى
Skyscraper large