Skyscraper large
صفحه نویسنده
فرشاد مؤمنى
فرشاد
مؤمنى

«برنامه» دولت تدبیر؛ بایدها و نبایدها

یکشنبه | 27 بهمن 1392 | 16 فوریه 2014 | سال دوم | شماره 398
تصمیم‌گیری‌های خطیر و کلان اقتصادی در شرایطی که کشور با انبوهی از چالش‌ها و مشکلات جدی اقتصادی روبه‌رو است مستلزم تهیه یک برنامه است. ابتدا آن برنامه باید یک پشتوانه کارشناسی داشته باشد و در اختیار دانشگاهی‌ها و کارشناس‌ها قرار بگیرد، چکش کاری شود و بعد بهترین تصمیم گرفته...
«برنامه» دولت تدبیر؛ بایدها و نبایدها
Skyscraper large