Skyscraper large
صفحه نویسنده
زینب پیغمبرزاده
زینب
پیغمبرزاده

زنان، امنیت و فضای شهری

دوشنبه | 14 بهمن 1392 | 3 فوریه 2014 | سال دوم | شماره 392
امروزه آزار‌های جنسی در فضای شهری برای زنان خصوصاً دختران جوان ساکن کلان شهرها، تجربه ای روزمره و گریز‌‌‌ناپذیرند. فضاهای شهری به عنوان بخشی از فضاهای باز عمومی، بستری برای تعاملات اجتماعی اند، اما آزارهای جنسی مانع حضور فعالانه زنان در فضاهای شهری می شوند. نظریه پردازان...
زنان، امنیت و فضای شهری
Skyscraper large