Skyscraper large
صفحه نویسنده
احمد پورنجاتى
احمد
پورنجاتى

صلاح مملکت خویش، مردمان دانند!

یکشنبه | 25 آبان 1393 | 16 نوامبر 2014 | سال سوم | شماره 539
پیشنهاد برگزاری رفراندوم در خصوص پرونده هسته ای: به گمانم به یك بار تجربه كردنش می ارزد این تابو شكنی! یك سخن،یك نظر؛دور از رقابت‌ها و كشمكش‌های سیاسی: قصد تحلیل و ریشه یابی ندارم اما نمی دانم چرا متولیان اداره ی كشور،برای تصمیم گیری در برهه‌های مهم و موضوعات سرنوشت ساز،پا...
صلاح مملکت خویش، مردمان دانند!

آقای جنتی! آیا شما مسئولیت قضایی دارید؟

یکشنبه | 27 مهر 1393 | 19 اکتبر 2014 | سال سوم | شماره 525
حضرت آیت الله احمد جنتی! با سلام؛ چون چندمین بار است كه شما در اظهارات خود از تریبون های رسمی نظام، به بهانه ی آنچه فتنه اش نامیده اید، در باره ی سرنوشت اشخاص حقیقی معین (محصورین و غیر محصورین)اظهاراتی شبه حكم قضایی صادر نموده ایدكه علی الاصول نه با موازین شرعی و قانونی و نه با...
آقای جنتی! آیا شما مسئولیت قضایی دارید؟

کاسبانِ فتنه و پروژه “پوست خربزه”

یکشنبه | 25 اسفند 1392 | 16 مارس 2014 | سال دوم | شماره 414
هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب در عرصه ی روابط بین المللی ،راه بلند و پر پیچ و خمی در پیش داریم و شما نخستین وزیر امورخارجه ی جمهوری اسلامی هستید كه هم دانش آموخته ی روابط بین الملل و هم ازپشتوانه ی تجربه و مهارت دیپلماتیك برخوردارید.  در میان اعضای كابینه دولت تدبیر و امید نیز شما...
کاسبانِ فتنه و پروژه “پوست خربزه”

پرسشى اساسی از برخی مدیران دولت یازدهم

چهارشنبه | 14 اسفند 1392 | 5 مارس 2014 | سال دوم | شماره 409
در یكی دو هفته ی گذشته در فرصت برخی دیدارها كه برای جناب مصباح فراهم شد ،وی در باره ی مواضع شخص رییس جمهور و عملكرد دولت یازدهم داوری و با لحنی تند و گزنده انتقاد كرد. انتقاد از دولت و همه ی بخش های حاكمیت نه تنها ناپسند نیست بلكه از نان شب هم لازم تر است. به بهانه ی هیچ همسویی و خویشاوندی...
پرسشى اساسی از برخی مدیران دولت یازدهم

آقای رییس جمهوری! پایگاه اجتماعی شما کجاست؟

چهارشنبه | 9 بهمن 1392 | 29 ژانویه 2014 | سال دوم | شماره 390
البته در این مجال، نه نیازی به بازگویی نام و نشان و وضعیت پایگاه اجتماعی و سازمان سیاسی پشتیبان تك تك آنان است كه از بنی صدر تا احمدی نژاد را برای تسخیر كرسی ریاست یاری كردند ونه واكاوی شگرد های ویژه ای كه محمود احمدی نژاد برای عبورخر مراد از پل پایگاه اجتماعی و سازمان سیاسی اصولگرایان...
آقای رییس جمهوری! پایگاه اجتماعی شما کجاست؟
Skyscraper large