Skyscraper large
صفحه نویسنده
محمود دولت‌آبادی
محمود
دولت‌آبادی

آشتی ملی به جسارت نیاز دارد

یکشنبه | 22 دی 1392 | 12 ژانویه 2014 | سال دوم | شماره 380
شنیدن سخنان رییس‌جمهور روحانی بسیاری را ممکن است شگفت‌زده کرده باشد از جهت نگاه سیاسی دیگر به هنر و فرهنگ در سی و پنجمین سال حکومت جمهوری اسلامی ایران. سخنانی که فقط به هنر منبرنشینی و نگه‌داشتن مجلس منحصر نمی‌شد که اصل آن بر تأثیربخشی لحن و کلام نهاده شده است.    بدیهی است...
آشتی ملی به جسارت نیاز دارد
Skyscraper large