Skyscraper large
صفحه نویسنده
فرشيد آل داوود
فرشيد
آل داوود

دادگاه مردى که همه را متهم می‌کرد

یکشنبه | 10 آذر 1392 | 1 دسامبر 2013 | سال دوم | شماره 358
محاکمه محمود احمدی‌نژاد این روز‌ها تقریبا در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد. برای نخستین بار در تاریخ انقلاب اسلامی، یک رئیس دولت که از قضا بیش از دیگر روسای جمهور در ایران ادعای انقلابی‌گری و عدالت خواهی داشت به دادگاه کیفری فراخوانده شده است. او قرار بود روز سه شنبه ۵ آذر در...
دادگاه مردى که همه را متهم می‌کرد
Skyscraper large