Skyscraper large
صفحه نویسنده
غلامعلى رجايى
غلامعلى
رجايى

مصباح یزدى و حُرمت مبارزه با شاه!

دوشنبه | 28 مهر 1393 | 20 اکتبر 2014 | سال سوم | شماره 526
در هفته‌های گذشته مباحث بسیاری در مورد منازعه اخیر آیت‌الله‌هاشمی و آقای‌مصباح‌یزدی درباره نقل یک‌ رویداد از تاریخ مبارزه ایران منتشر شد. درباره این ماجرا و اینکه در این دعوای تاریخی حق با هاشمی است یا مصباح چند نکته را برای درج در تاریخ بیان می‌کنم شاید برای علاقه‌مندان...
مصباح یزدى و حُرمت مبارزه با شاه!

کاش نظام ما “جنتی” نداشت!

دوشنبه | 4 آذر 1392 | 25 نوامبر 2013 | سال دوم | شماره 355
خطبه های جمعه آقای احمد جنتی خیلی ها را شوکه کرد. به این چند فراز که در سایتهای خبری از خطبه های ایشان آمده است توجه کنید: “اکنون این روسیاهان در خانه خود محبوس شده اند منتهی اما این امکانات و وسایل زندگی، تلویزیون و رفاهیات را در خانه در اختیار دارند. اگر رافت اسلامی نبود باید...
کاش نظام ما “جنتی” نداشت!
Skyscraper large