Skyscraper large
صفحه نویسنده
مصطفی همت
مصطفی
همت

اقتدارگرایان؛ عاشوراى بیروت و عاشوراى تهران

سه شنبه | 28 آبان 1392 | 19 نوامبر 2013 | سال دوم | شماره 352
عاشورای چهار سال پیش و برخی اتفاقات رخ داده در آن ، بهانه ای شد برای سوء استفاده از اعتقادات دینی مردم و در ادامه دست آویزی شد برای فشار بیشتر بر منتقدین و معترضین… از نشان دادنِ گرفتن و کتک زدن مأمورین نظامی و انتظامی توسط برخی از مردم برای خشونت طلب نشان دادن تمام تظاهرات کننده...
اقتدارگرایان؛ عاشوراى بیروت و عاشوراى تهران

اینجا فلسطین نیست!

یکشنبه | 5 آبان 1392 | 27 اکتبر 2013 | سال دوم | شماره 339
احتمالا دیگر تا الان ماجرای کتک زدن و توهین شرم آور به دختران میرحسین موسوی ، آن هم درست در روز عید شیعیان را همه شنیده اند . چیزی که مشخص است ، ملاقات در منزل میرحسین پس از مدتها ، با حکم و اجازهء شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته و این یک تغییر مثبت بوده . (و البته تغییری کوچک و ناچیز)...
اینجا فلسطین نیست!
Skyscraper large