Skyscraper large
صفحه نویسنده
سعيد حجاريان
سعيد
حجاريان

سه‌جریانى که از دل کودتاى ٢٨ مرداد بیرون آمد

چهارشنبه | 29 مرداد 1393 | 20 آگوست 2014 | سال سوم | شماره 494
کودتا به پیکر سیاسی ایران زخم زد و این زخم هم ماندگار شد. به‌ اعتقاد من از دل کودتا «سه‌جریان» عمده بیرون آمد: یک گرایش این بود که کلا «سیاست‌زده» شده بود. یعنی یک عده‌ای می‌گفتند که دیگر سیاست فایده‌ای ندارد و به‌دنبال خوش‌باشی رفتند. به قول معروف «اپیکوریسم». در زمان یونان،...
سه‌جریانى که از دل کودتاى ٢٨ مرداد بیرون آمد

رییس‌جمهوری چه کارهایی را نباید انجام دهد؟

چهارشنبه | 16 مرداد 1392 | 7 آگوست 2013 | سال دوم | شماره 297
معتقد هستم در دوران هشت‌ساله پیش‌رو رییس دولت نباید خود را خیلی مطرح کند و در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های فراوان شرکت کند. اساسا در زمان دولت مهرورز، نام ایران بسیار در تیتر اخبار جهانی بود و من ترجیح می‌دهم در هشت سال آینده اساسا خیلی نامی از ایران در رسانه‌های بین‌المللی برده...
رییس‌جمهوری چه کارهایی را نباید انجام دهد؟
Skyscraper large