Skyscraper large
صفحه نویسنده
محمود صدری
محمود
صدری

معرفی وزرای اصلاح‌طلب؛ بازی دوسر بُرد

چهارشنبه | 28 آبان 1393 | 19 نوامبر 2014 | سال سوم | شماره 542
در ۱۷ ماه گذشته بخش اصلی انرژی مجلس برای مانع‌تراشی در راه دولت (با استفاده از ابزار «رأی عدم اعتماد» و «استیضاح») خرج وزارت علوم شده است، بدون این‌که عملاً مشی اصلاح‌طلبانه‌ی دولت را در این وزارت‌خانه تغییر دهد. به تعبیر دیگر، تا امروز ظرفیت مجلس برای کارشکنی در مسیر دولت...
معرفی وزرای اصلاح‌طلب؛ بازی دوسر بُرد

خطابه ١۶۴۴ جان میلتون و مخاطبان امروزش

سه شنبه | 15 مرداد 1392 | 6 آگوست 2013 | سال دوم | شماره 296
بگذارید با این سوال آغاز کنیم که سخنان متفکر و ادیبی اروپائی در ۳۵۰ سال قبل چه نسبتی با آفاق فکری و فرهنگی ایران معاصر دارد. جان میلتون عنوان آرئو پاجیتیکا را از نام تپه‌ای در آتن وام گرفت که آرئوپاگوس نام دارد. در عهد باستان خطابه‌ها و محاکمه‌های مهم در دامنه این تپه ایراد و...
خطابه ١۶۴۴ جان میلتون و مخاطبان امروزش

تبدیل دین از کشتی جنگی به مسافرتى و اکتشافى

سه شنبه | 1 مرداد 1392 | 23 جولای 2013 | سال دوم | شماره 288
در فهم و نقد مذهبی نمی توان از عقل حد اکثری سود جست. زیرا در امر دین، همچنانکه فیلسوف بزرگوار سورن کییر کِگارد می گوید، همه ما سرنشینان کشتی هایی هستیم که مدتها پیش از ما لنگر گاه خود را ترک کرده اند؛ هر یک از ساکنین این کره خاکی در متن زبان و فرهنگ و باوری زاده شده اند که قرنها قبل...
تبدیل دین از کشتی جنگی به مسافرتى و اکتشافى
Skyscraper large