Skyscraper large
صفحه نویسنده
اميرحسين جهانشاهى
اميرحسين
جهانشاهى

براى آشتى ملى در ایران و آشتى مسلمانان در جهان اسلام تلاش کنیم

چهارشنبه | 16 مهر 1393 | 8 اکتبر 2014 | سال سوم | شماره 521
اميرحسين جهانشاهى كه از آغاز به كار دولت جديد در ايران ايده‌ى «آشتى ملى و بازسازى اقتصادى» را دنبال مى‌كند همزمان با پايان آئين حج و بازگشت هزاران ايرانى به كشور از ايرانيان خواسته تا با تكيه بر دستاورد اين سفر براى آشتى ملى در داخل و آشتى همه‌ى مسلمانان در جهان اسلام تلاش...
براى آشتى ملى در ایران و آشتى مسلمانان در جهان اسلام تلاش کنیم

این همان آراء دزدیده شده سال ٨٨ است

یکشنبه | 26 خرداد 1392 | 16 ژوئن 2013 | سال دوم | شماره 262
مردم ایران با عزمی راسخ و مطمئن تر از گذشته در مقابله با خواسته‌های حاکمیت،‌ فصل تازه‌ای را در تاریخ مبارزاتشان آغاز نموده اند و تردیدی نیست که پیروزی ملت ایران در انتخابات ۲۴ خرداد، براى حاکمیت و بویژه سید علی خامنه ای بسیار تلخ و پر معنی می باشد.  رأی هایى که شمارش شدند همان...
این همان آراء دزدیده شده سال ٨٨ است
Skyscraper large