Skyscraper large
صفحه نویسنده
سراج پورعزیزی
سراج
پورعزیزی

جامعه روزنامه نگارى بر لبه تیغ

شنبه | 19 اسفند 1391 | 9 مارس 2013 | سال اول | شماره 200
در پايان هفته گذشته،  محمد مهدی امامی ناصری و علیرضا آقایی‌راد، مدیر مسئول و دبیر سرویس سیاسی روزنامه مغرب بعداز ظهر روز چهارشنبه ۱۶ اسفند، ۶ مارس بازداشت و ساعاتى پس از اداى توضيحات آزاد شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا از قول سردبیر روزنامه مغرب نوشته بود که این بازداشت‌ها...
جامعه روزنامه نگارى بر لبه تیغ

کاهش تحریم ها؛ مژده یا هشدار؟

چهارشنبه | 16 اسفند 1391 | 6 مارس 2013 | سال اول | شماره 199
اين هفته، اخبار هسته اى ايران و نيز اخبار تحريم هاى بين المللى پس از مدتها فضايى متفاوت را در رسانه ها به خود اختصاص داد. علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه گذشته در حاشیه یک همایش، با اشاره به تحریم‌های بین المللی علیه ایران گفت که جمهوری اسلامی «تمامی فشارهای...
کاهش تحریم ها؛ مژده یا هشدار؟
Skyscraper large