Skyscraper large
صفحه نویسنده
محمدامین هادوی
محمدامین
هادوی

نمایندگان مجلس یا بازجویان زندان؟

دوشنبه | 18 شهریور 1392 | 9 سپتامبر 2013 | سال دوم | شماره 313
 “زیانکارترین مردم کسى است که قادر به بیان حق باشد و از ابراز آن چشم پوشى کند”. (امیر مؤمنان على علیه السلام). مواضع و اظهارنظرهاى برخى نمایندگان مجلس هنگام بحث در مورد رأى به اعتماد به وزراى دولت آقاى دکتر روحانى یادآور عصبیت و جزمیت رفتار جاهلى مخالفان پیامبر اکرم(ص) در صدر...
نمایندگان مجلس یا بازجویان زندان؟

جمله اى که هزاران بار از پدر شنیدم

یکشنبه | 27 اسفند 1391 | 17 مارس 2013 | سال اول | شماره 206
این جمله را سال های سال است از والد بزرگوارم جناب آقای مهدی هادوی که عمر پربارش را (که خداوند زیاد فرماید) در راه اقامه عدل وداد صرف کرده است هزاران بار شنیده ام، چه در حکومت ستم شاهی که ایشان از پایین ترین رده ها در دادگستری شروع وتا مناصب عالی ادامه داده و چه پس از انقلاب که بعنوان...
جمله اى که هزاران بار از پدر شنیدم

قدیانی؛ دستان بسته ما و بیداد بی‌انتها

شنبه | 12 اسفند 1391 | 2 مارس 2013 | سال اول | شماره 195
کمتر از دوماه است که همبندی ارجمند ما و بزرگ زندانیان سیاسی جنبش سبز ایران جناب آقای ابوالفضل قدیانی به حکم ظالمانه قاضی صلواتی و البته به دستور مقامات عالیه اطلاعاتی امنیتی کشور و صد البته برخلاف قانون به زندان قزل حصار تبعید شده است. امری که به وضوح حکایت از عدم استقلال دستگاه...
قدیانی؛ دستان بسته ما و بیداد بی‌انتها
Skyscraper large