Skyscraper large
صفحه نویسنده
محمد برقعی
محمد
برقعی

درسهایی از فوتبال برای سیاست

چهارشنبه | 11 تیر 1393 | 2 جولای 2014 | سال سوم | شماره 467
۱- اصلاح طلبی تنها راه نجات ماست : تلاش بازیکنان ایران در جام جهانی ایران قابل تقدیر بود .آنان بیشترین تلاش خود را کردند، به ویژه در بازی با آرژانتین که واقعا درخشیدند و جبران بازی خسته کننده و سردر گم با نیجریه را کردند . اما با مقایسه با تیم‌های توانمند جهان، بر همگان روشن شد که...
درسهایی از فوتبال برای سیاست

آزار خانواده زندانیان جنبش سبز نشانه چیست؟

سه شنبه | 1 اسفند 1391 | 19 فوریه 2013 | سال اول | شماره 188
جنبش سبز در ١٣٨٨ با کمال خشونت سرکوب شد ورهبرانش از آن سال درزندان ویا بازداشت خانگی هستند. اما جنبش نه تنها فرو کش نکرد بلکه هر روز بر وحشت حکومت از این جنبش افزوده میشود تا جایی که حال به سراغ اعضای خانواده آنان میروند ودستگیرشان می کنند - آزاری که در طول این سالها ضرورتی برایش...
آزار خانواده زندانیان جنبش سبز نشانه چیست؟

سر در چاه از بیداد جاهلان

دوشنبه | 23 بهمن 1391 | 11 فوریه 2013 | سال اول | شماره 182
اسلام که پای گرفت وحکومت که شکل گرفت وقدرت که عینیت یافت دو گروه کمر به دشمنی با علی بستند. نومسلمانانی که تا چندی پیش به دنبال مزایای دوران جاهلیت بودند و در پیشاپیش انان خانواده ابوسفیان که تا دوسال پیش دشمن اسلام بودند و یاران دیرینه علی که چنان تشنه قدرت بودند که حاضر به سرکوب...
سر در چاه از بیداد جاهلان
Skyscraper large