Skyscraper large
صفحه نویسنده
عطاءالله مهاجرانى
عطاءالله
مهاجرانى

زنده در برابر تاریکى و نامردمى

دوشنبه | 8 اردیبهشت 1393 | 28 آوریل 2014 | سال دوم | شماره 432
سال ها پیش، به عنوان معاون نخست وزیر به دفتر مهندس موسوی می رفتم. او برای ما هم دوست بود و هم رییس و هم راهنما. اتاق نخست وزیر که دست کم شبانروزی ۱۷ تا ۱۸ ساعت در آن کار می کرد، کوچکترین اتاق نخست وزیری بود که می توان تصور کرد. بر دیوار رباعی از سید حسن حسینی بود:   با گام تو راه عشق...
زنده در برابر تاریکى و نامردمى

تکیه زده بر عصای ساده چوب پاریزی

یکشنبه | 17 فروردین 1393 | 6 آوریل 2014 | سال دوم | شماره 419
یکم: داشتم برای باستانی پاریزی قصه ای را روایت می کردم! شیرین و رندانه و کم نظیر. رفته بودم مهاباد. دوران جنگ بود و همان سال های دفاع از ایران و انقلاب. تیمسار اقارب پرست فرمانده لشکر مهاباد بود. گفت قصه ای برایتان بگویم! نماینده مجلس بودم و نیز عضو کمیسیون دفاع و مسوول کمیته اطلاعات...
تکیه زده بر عصای ساده چوب پاریزی

نیرنگ درست است نه نیرگ!

یکشنبه | 14 مهر 1392 | 6 اکتبر 2013 | سال دوم | شماره 328
سال ها پیش! در خرداد ماه سال ۱۳۶۹ مقاله ای در روزنامه اطلاعات منتشر کردم، عنوانش مذاکره مستقیم بود. محشر کبری شد. هر دو جناح وبرخی شخصیت ها با صراحت تمام هر چه خواستند گفتند و تا هر جا می توانستند تاختند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب موتلفه و انجمن اسلامی اصناف و دفتر تحکیم...
نیرنگ درست است نه نیرگ!

دنیا بر عکس می گردد!

چهارشنبه | 20 شهریور 1392 | 11 سپتامبر 2013 | سال دوم | شماره 315
در خبر ها آمده بود، که عکس مرا دوباره بر دیوار سالن کنفرانس دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب اقای علی جنتی نصب کرده اند. سایت ها هم تیتر زدند: مهاجرانی به وزارت ارشاد بازگشت! که کژتابی این تیتر اشکارست. راستش این ایده از خودم بود! تا با نگاه به عکس ها بدانم روزی دوران وزارت تمام...
دنیا بر عکس می گردد!

مردی که ز عصر خود فراتر باشد

شنبه | 30 دی 1391 | 19 ژانویه 2013 | سال اول | شماره 167
نام مهندس بازرگان با سیاست و اخلاق امیخته شده است. شخصیتی که در تمام عمر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خویش از دریچه اخلاق انسانی به مسائل و موضوعات نظر می کرد و می کوشید برای هر نظر و باور خویش برهان و اتکایی اخلاقی بیابد. دین باوری مهندس بازرگان هم همین بنیاد را داشت. دین در درجه اول...
مردی که ز عصر خود فراتر باشد
Skyscraper large