Skyscraper large
صفحه نویسنده
فائزه هاشمى‌رفسنجانی
فائزه
هاشمى‌رفسنجانی

زندان دیگر ترسی ندارد

شنبه | 25 آذر 1391 | 15 دسامبر 2012 | سال اول | شماره 145
اینجا زندان است، با فشار‌ها، محدودیت‌ها، سختی‌ها و دشواری‌هایش. جدایی مادران از کودکان، جدایی همسران از یکدیگر، جدایی خواهران و برادران، خانواده‌های متلاشی. نوعروسانی که طعم زندگی مشترک را نچشیده روانه زندان شده‌اند.نوزادانی که از بدو تولد و یا کمی بعد از آن از نعمت مادر...
زندان دیگر ترسی ندارد
Skyscraper large