Skyscraper large
صفحه نویسنده
حسن اسدی زیدآبادی
حسن
اسدی زیدآبادی

سیل عظیم جمعیتى “معترض اما مداراجو”

شنبه | 22 تیر 1392 | 13 جولای 2013 | سال دوم | شماره 280
سه سال گذشت از “سه سال گذشت”. سه سال با تو، ۳سال دور از تو، در زندان. چقدر خاطراتمان سرکوب شده است. چقدر خاطراتمان بوی زندان و سرکوب می دهد و چقدر این خاطرات با انتخاب همراه است. اندکی پیش از خرداد۸۴ در دانشگاه یک سر گفتگوها انتخاب مسیر مشترک زنگی مان بود و سوی دیگرش چه باید کرد...
سیل عظیم جمعیتى “معترض اما مداراجو”

روز جهانى حقوق بشر؛ دهم دسامبر و ۲۲ خرداد

دوشنبه | 20 آذر 1391 | 10 دسامبر 2012 | سال اول | شماره 142
. ۱. جنبش حقوق بشر خواه  میلیون‌ها تن از ایرانیان که کاندیداهای محبوبشان آن‌ها را «شهروند» خطاب کرده در عوض شعارهای توخالی و بی‌پشتوانه با آن‌ها بر سر مطالباتشان پیمان می‌بندند و هر یک از آنان را به تنهایی یک ستاد می‌دانند به عرصه آمده و خیابان‌ها را به محکمه حاکمیت بدل می‌کنند....
روز جهانى حقوق بشر؛ دهم دسامبر و ۲۲ خرداد
Skyscraper large