Skyscraper large
صفحه نویسنده
ابراهیم یزدی
ابراهیم
یزدی

ما در جمهورىِ پنجم هستیم

یکشنبه | 12 آبان 1392 | 3 نوامبر 2013 | سال دوم | شماره 343
احزاب سیاسی ما حتی در شرایطی که فشار از بیرون کم بوده از درون دچار ریزش می‌شوند. علتش این است که ما وارث فرهنگ استبدادی هستیم. ما استبداد را در روابط سیاسی خلاصه نمی‌کنیم، ما در انقلاب اسلامی نظام سیاسی استبداد را از سر راه برداشتیم اما فرهنگ را هم باید کامل مدنظر قرار داد. ما...
ما در جمهورىِ پنجم هستیم

مصر در گذار به دموکراسی

دوشنبه | 27 آذر 1391 | 17 دسامبر 2012 | سال اول | شماره 147
به نظر می‌رسد نیروها و نهادهای حاضر در صحنه سیاسی مصر و روابط درونی میان این نیروها، مانع از سلطه تمام و کمال یک نیرو و از بین‌بردن و خاموش‌کردن دیگر نهادها و نیروها بشود.اکنون جنبش دموکراسی‌خواهی مصر وارد عصر تازه‌ای شده است. پیروزی این جنبش و نهادینه‌شدن حاکمیت ملت، به میزان...
مصر در گذار به دموکراسی

آنچه در میان هیاهو‌ ناشنیده ماند

سه شنبه | 30 آبان 1391 | 20 نوامبر 2012 | سال اول | شماره 130
۱- اشغال سفارت امریکا و گروگانگیری در گفتمان سیاسی نمونه بارز یک توطئه محسوب می شود. بنا به گفته‌ها و نوشته‌های دانشجویان خط امام ، ۱۰ یا ۱۲ دانشجو به طور پنهانی و محرمانه با هم جلسه می کنند و بدون اطلاع وکسب نظر از رهبر انقلاب، شورای انقلاب و یا دولت موقتِ منصوب رهبری، تصمیم...
آنچه در میان هیاهو‌ ناشنیده ماند
Skyscraper large