Skyscraper large
صفحه نویسنده
ریچارد کویپرز
ریچارد
کویپرز

زیرکی و سادگی فوق‌العاده

یکشنبه | 23 مهر 1391 | 14 اکتبر 2012 | سال اول | شماره 104
محسن مخملباف، فیلمساز ایرانی در تبعید و پسرش میثم در مستندی جذاب و گیرا به نقش فردی و سیاسی ادیان می پردازند. پدر و پسر دوربین هایشان را به باغ های زیبا و با شکوه بهایی در حیفا و عکا می برند تا صدای مومنین صلح دوست را بشنوند و آن چه را می شنوند با تاملات سینمایی خود می آمیزند تا اثری...
زیرکی و سادگی فوق‌العاده
Skyscraper large