Skyscraper large
صفحه نویسنده
دبورا یانگ
دبورا
یانگ

“باغبان” مخملباف به روایتِ هالیوود ریپورتر

سه شنبه | 18 مهر 1391 | 9 اکتبر 2012 | سال اول | شماره 102
تصویرها و استعاره هایی زنده در مستندی زیبا و روان در معرفی آیین بهاثی. فیلم باغبان اولین فیلمی است که در چند دهه گذشته (از زمان انقلاب اسلامی در ایران) توسط یک فیلمساز ایرانی در اسراییل ساخته می شود با پیامی درباره دین و صلح جهانی. مهم ترین بیانیه ای که فیلمساز سنت شکنی چون محسن...
“باغبان” مخملباف به روایتِ هالیوود ریپورتر
Skyscraper large