Skyscraper large
صفحه نویسنده
فاریا بارلاس
فاریا
بارلاس

آزادى بیان؛ خواست‌ها و برداشت‌ها

یکشنبه | 4 اسفند 1392 | 23 فوریه 2014 | سال دوم | شماره 402
آزادى بیان واژه ای است که بسیاری از ما با آن آشنایی داریم. اساسا تصویری که  از جوامع دموکرات و مدنی در دسترس است با مبحث آزادی بیان عجین شده است . در کشور هایی که با حاکمیتی دیکتاتور روبه رو است و گفتمان زور گفتمان برتر و حاکم بر این جوامع است آزادی بیان یکی از عنصرهای مهمی است که...
آزادى بیان؛ خواست‌ها و برداشت‌ها

چرا فرار از خانه؟

چهارشنبه | 16 بهمن 1392 | 5 فوریه 2014 | سال دوم | شماره 394
امروزه  جامعه ایران به خصوص به دلیل پیچیدگی های خاصی که در سطح و  ژرفای روابط  انسانی و جمعی در آن ها وجود دارد با مشکلات و مسایل فراوانی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی روبه رو است و همواره در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرد. از جمله این آسیب ها می توان به ترک اختیاری و گاه اجباری...
چرا فرار از خانه؟

جنبش اجتماعى و رفتار جمعى

چهارشنبه | 18 دی 1392 | 8 ژانویه 2014 | سال دوم | شماره 379
مبحث جنبش های اجتماعی مخصوصا در سالهای اخیر بیش از پیش در ایران توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرده است . در باب جنبش های اجتماعی و کارکرد آنها در جامعه تعاریف متعددی وجود دارد.  جنبش های اجتماعی  در زمره پدیده های اجتماعی تاثیر گذار قرار می گیرند که از عوامل مهم دگرگونی و تغییرات...
جنبش اجتماعى و رفتار جمعى

اعتیاد و اصرار بر انکار

چهارشنبه | 4 دی 1392 | 25 دسامبر 2013 | سال دوم | شماره 372
مبحث اعتیاد و گسترش آن در جامعه فعلی  از مباحثی است که مستلزم توجه بسیار از سوی تمامی و نه تنها قشر خاصی از جامعه است چرا که تبعات آن در دراز مدت گریبانگیر تمامی اعضای جامعه به سوی مستقیم و غیر مستقیم می شود.   اعتیاد یــک بیمارى اجتماعی است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى...
اعتیاد و اصرار بر انکار

ارزشهاى اخلاقى و وجدان

چهارشنبه | 20 آذر 1392 | 11 دسامبر 2013 | سال دوم | شماره 365
این روزها صحبت در مورد مبحث اخلاقیات و ارزشهای اخلاقی در بین مردم بسیار شنیده می شود. بسیاری از روند نادیده گرفته شدن اخلاقیات توسط مردم و گسترش آن ابراز نگرانی می کنند. به راستی اخلاق چیست و ارزشهای اخلاقی چگونه در افراد بروز می کند.  در مکتب روانکاوی , اخلاق با فراخود و یا وجدان...
ارزشهاى اخلاقى و وجدان

امید؛ “بذر هویت” و ضامن امنیت

چهارشنبه | 13 آذر 1392 | 4 دسامبر 2013 | سال دوم | شماره 361
اینکه جامعه فعلی ایران در حال حاضر تبدیل به جامعه ای شده است که پرخاشگری و خشم به صورت روزمره در حال گسترش است موضوع جدیدی نیست.  شرایط نابسامان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سبب نارضایتی عده کثیری از شهروندان است و بسیاری از مردم ناچارند با کمبود عنصر شادی زندگی را ادامه دهند   ...
امید؛ “بذر هویت” و ضامن امنیت

جامعه ایرانى و خشونت خانگى

چهارشنبه | 6 آذر 1392 | 27 نوامبر 2013 | سال دوم | شماره 357
خشونت در خانواده و مخصوصا خشونت علیه زنان در  در بسیاری از جوامع وجود داشته و دارد. جامعه ایران هم از این قاعده مستثنا نیست با توجه بر اینکه در ایران بسیاری از قوانین اجتماعی بر پایه نگاهی مرد سالارانه تهیه و تدوین شده است. خشونت بر زنان در کانتکست خانواده يکی از مسائل مهمي است...
جامعه ایرانى و خشونت خانگى

ریا و تظاهر در جامعه

چهارشنبه | 29 آبان 1392 | 20 نوامبر 2013 | سال دوم | شماره 353
در جامعه ای  مانند جامعه ایران که دیدگاه های مذهبی بر تصمیم گیری های سیاسی کشور مسلط است تناقض آشکاری بین نگاه مذهبی که بر عدم دروغ و ریا متمرکز است و آنچه در سیاسیت کشور حکمران است مشاهده می شود. بسیاری از عوامل قدرت از قضا با تکیه بر همین مباحث دینی مرتکب به اعمال دروغ و ریا می...
ریا و تظاهر در جامعه

دروغ در جامعه و حاکمیت

چهارشنبه | 15 آبان 1392 | 6 نوامبر 2013 | سال دوم | شماره 346
دروغ مشکل بزرگی در زندگی روزمره مردم در ایران به شمار میاد.  دروغ هم از سوی حاکمیت و هم از سوی مردم در چهارچوب های اجتماعی و فردی مشاهده شده و  سبب می شود اعتماد و اطمینان مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به حاکمیت خدشه دار شود. دروغ معمولا بیانی خلاف واقع و یا پنهان یک واقعیت است و عملی...
دروغ در جامعه و حاکمیت

عدم توانایی در مشارکت گروهی

چهارشنبه | 10 مهر 1392 | 2 اکتبر 2013 | سال دوم | شماره 327
ما برای زندگی در جامعه ای سالم نیاز به مشارکت در گروه های اجتماعی در قالب های متعدد داریم. یکی از مشکلات عمده در جوامعی که بحران های سیاسی و اجتماعی را  طی می کنند عدم درک صحیح و توانایی افراد در مشارکت در کارهای گروهی آنان می باشد.  زندگی انسان از زندگی گروهی مجزا نیست و هیچ کودک...
عدم توانایی در مشارکت گروهی
Skyscraper large