Skyscraper large
صفحه نویسنده
سیامک قادری
سیامک
قادری

نباید تسلیم نفرت و خشم شد

یکشنبه | 2 مهر 1391 | 23 سپتامبر 2012 | سال اول | شماره 90
سیامک قادری روزنامه نگار محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ای خطاب به فرزندش در آستانه ی سال تحصیلی جدید نوشته است: هرگز نباید تسلیم نفرت و خشم شد تا مهر و دوستی‌ات اگر چه در حیاتی‌ترین دوران زندگی‌ات، مهر پدر، امنیت خانواده و اقتصاد از تو دریغ شده است. تو و همه فرزندان تحت ستم...
نباید تسلیم نفرت و خشم شد
Skyscraper large