Skyscraper large
صفحه نویسنده
علی طهماسبی
علی
طهماسبی

غوغای اهانت و یادی از مصطفی عقاد

شنبه | 25 شهریور 1391 | 15 سپتامبر 2012 | سال اول | شماره 84
قطعاتی از فیلمی که در توهین به مسلمانان و پیامبر اسلام ساخته شده دیدم، تصاویر افراد چنان است که بیشتر بنیادگراهای القاعده و طالبان را تداعی می‌کند البته با رنگ و لعابی بسیار بیشتر و خشن‌تر از آنچه ما در ذهن داریم و موضوعات طرح شده هم از تمسخر و توهین گامی آنسوتر نهاده و از وقاحت...
غوغای اهانت و یادی از مصطفی عقاد
Skyscraper large