Skyscraper large
صفحه نویسنده
بهروز صمد‎بیگی
بهروز
صمد‎بیگی

حذف ریاست‌جمهوری و احیای مشروطه مشروعه

یکشنبه | ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ | 12 آگوست 2012 | سال اول | شماره 63
”در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس جمهوری با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود. اما اگر روزی در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.” این سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در سفرش...
حذف ریاست‌جمهوری و احیای مشروطه مشروعه
Skyscraper large