Skyscraper large
صفحه نویسنده
مصطفی خلجی
مصطفی
خلجی

باور نمی‌کنم مردم دشمن من باشند

یکشنبه | ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ | 12 آگوست 2012 | سال اول | شماره 63
«تصمیم گرفته‌ام این کتاب را برای تاریخ بنویسم؛ برای کشورم که بدون درک من، درباره‌ام داوری کرد؛ و برای هم‌وطنانم که موظفم واقعیت را به آنها بگویم.» این اولین جملات کتاب «واقعیت من» است؛ کتاب لیلا بن علی (طرابلسی) که به تازگی و به زبان فرانسه از سوی انتشارات مومان در پاریس منتشر...
باور نمی‌کنم مردم دشمن من باشند
Skyscraper large