Skyscraper large
صفحه نویسنده
سروش دباغ
سروش
دباغ

جان چو دیگر شد جهان دیگر شود

دوشنبه | 5 خرداد 1393 | 26 می 2014 | سال سوم | شماره 447
اگر پیامبر گرامی اسلام(ص) در زمانه ما ظهور می کرد، چه می کرد و پیامهای محوری و ابدی آن بزرگوار معطوف به چه اموری بود؟ سخن گفتن در این باب، به تعبیر فیلسوفان، پرداختن به شرطی های خلاف واقع است، چرا که پیامبر اسلام در دوره زمانی مشخص و معینی ظهور کرده و پس از 63 سال زندگی کامیاب روی...
جان چو دیگر شد جهان دیگر شود

روشنفکران؛ دلمشغولِ زندگی شهروندان

سه شنبه | 5 شهریور 1392 | 27 آگوست 2013 | سال دوم | شماره 306
هفتۀ گذشته سعید حجاریان در مصاحبه ای تحت عنوان «تحریم و ما ادریک ما التحریم» که در روزنامۀ اعتماد منتشر شده، از روشنفکران خواسته بود در برابر تحریم‌ها سکوت نکنند و وضعیتِ نامساعدِ حاصل از آن را گزارش کنند. بر این باورم که بر همۀ ما ایرانیانِ وطن دوست فرض است که در حدّ توان با تحریم‌های...
روشنفکران؛ دلمشغولِ زندگی شهروندان

“آن نفسى که بـاخودی”

دوشنبه | 7 مرداد 1392 | 29 جولای 2013 | سال دوم | شماره 292
آن نفسـی که بـاخودی، یار چو خـار آیدتوان نفسی که بی‌خودی، یار چه کـار آیدت؟ آن نفسی که باخودی، خود تو شکار پشه‌ایوان نفسـی که بی‌خودی، پیـل شکار آیدت آن نفسـی که باخـودی، بسـتۀ ابـر غصه‌ایوان نفسی که بی‌خـودی، مـه به کنار آیدت آن نفسی که باخودی، همچو خزان فسرده‌ایو آن نفسی...
“آن نفسى که بـاخودی”

دو سال پس از بهار عربى؛ گزارش سفر به مراکش

دوشنبه | 10 تیر 1392 | 1 جولای 2013 | سال دوم | شماره 272
هفته گذشته جهت شرکت در کنفرانس سه روزه‌ی «حقوق زنان پس از بهار عربی» و قرائت مقاله‌ی خود تحت عنوان حجاب در ترازوی اخلاق عازم کشور مراکش شدم. محققان وشخصیت‌های دانشگاهیِ متعددی از کشورهای عربی، اروپایی و آمریکای شمالی در شهر تاریخی و توریستیِ «فاس» گرد آمده بودند تا با یکدیگر...
دو سال پس از بهار عربى؛ گزارش سفر به مراکش

آیا یک فیلسوف می‌تواند عاشق باشد؟

شنبه | 7 بهمن 1391 | 26 ژانویه 2013 | سال اول | شماره 172
بله می تواند. یک فیلسوف می تواند در حین اینکه کار فلسفی می کند، عاشق هم باشد.برای مثال، کیرکه گارد را که درباره ی رابطه عاشقانه اش سخن گفتیم، در نظر آورید؛ مثال مشهور دیگر، رابطه هایدگر و هانا آرنت است؛ آرنت دانشجوی هایدگر بود و رابطه عاشقانه ای با هم داشتند؛ طنز روزگار است که بعدها...
آیا یک فیلسوف می‌تواند عاشق باشد؟

درباره وضعیت اخلاق در ایران

چهارشنبه | 27 دی 1391 | 16 ژانویه 2013 | سال اول | شماره 166
اين پرسش یک پرسش تجربی است و به تعبیر دقیق تر نوعی آسیب شناسی اخلاقی است. حوزه کاری من فلسفه اخلاق است و تخصصی در جامعه شناسی و روان شناسی اخلاق ندارم. نکاتی که در ذیل می آید، در واقع تأملات، دیده ها و شنیده های شخصی است و از منظر یک متخصص نیست. تصور می کنم بخشی از مشکلات اخلاقی ما...
درباره وضعیت اخلاق در ایران

فروغ چگونه به مرگ می‌نگریست؟

دوشنبه | 10 مهر 1391 | 1 اکتبر 2012 | سال اول | شماره 96
در این نوشتار با استناد به اشعار فروغ در دفا‌تر مختلف، پاره‌ای از دغدغه‌های اگزیستانسیل او را برشمرده، و سپس مشخصا با تمرکز بر مفهوم مرگ، اشاره خواهم کرد که فروغ فرخزاد چگونه به مقوله مرگ می‌نگریسته، احوال وجودی او در مصاف با این پدیده منحصر به فرد را تبیین خواهم کرد. فروغ در...
فروغ چگونه به مرگ می‌نگریست؟

عاشقی، تنهایی و حیرت

شنبه | ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ | 11 آگوست 2012 | سال اول | شماره 62
عاشقی از احوال اگزیستانسیل انسان است؛ نظیر غم، شادی، یأس، دلهره، اضطراب... احوال غریبی که به نظر نمی رسد بتوان نظیر آنرا در میان دیگر موجودات زنده سراغ گرفت؛ همانگونه که «مرگ آگاهی» ، به تعبیر برخی از فیلسوفان اگزیستانسیالیست، تنها در میان انسانها یافت می شود و فقط می توان آنرا...
عاشقی، تنهایی و حیرت
Skyscraper large