Skyscraper large
صفحه نویسنده
محمود فرجامی
محمود
فرجامی

ما طنزنویسیم!

شنبه | ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ | 4 آگوست 2012 | سال اول | شماره 57
دوست هنرمندی در صفحه‌ فیس‌بوکش از طنزنویس‌ها گلایه کرده بود که با به شوخی گرفتن قیمت نجومی مرغ، که نشانه‌ای ست از گرانی‌های کم‌سابقه در ایران، نه فقط از هولناکی ماجرا می‌کاهند بلکه حساسیت مردم را در مقابل فشارهای اجتماعی و اقتصادی از بین می‌برند. اگر طنز چنان قدرتی داشت که...
ما طنزنویسیم!
Skyscraper large