Skyscraper large
صفحه نویسنده
حمید مافی
حمید
مافی

جمهوری اسلامی؛ زیستن در تنش

سه شنبه | ۶ تیر ۱۳۹۱ | 26 ژوئن 2012 | سال اول | شماره 31
 تصویر منتشر شده احمدی‌نژاد با ماموران امنیتی در فرودگاه برزیل، حکایت حاشیه‌ای پر رنگ‌تر از متن سفر رئیس دولت به امریکای لاتین و کشور برزیل است. او که پیش‌تر به انتقاد از سیاست خارجی دولت خاتمی پرداخته بود که چرا عزت ایران را در سفرهای خارجی حفظ نکرده است، خود این بار در فرودگاه...
جمهوری اسلامی؛ زیستن در تنش
Skyscraper large