Skyscraper large
صفحه نویسنده
امین بزرگیان
امین
بزرگیان

انتقال حصر خانگى کروبى؛ نمادى از سرنوشت یک انقلاب

دوشنبه | 14 بهمن 1392 | 3 فوریه 2014 | سال دوم | شماره 392
انتقال حصر كروبى از جايى گم در شهر به جايى به غايت آشنا-جماران- واجد معنايى نمادين است. شيخ را به نزديك ترين جا به يادمان آيت الله خمينى برده اند، به خانه اش. اينكه شيخ سي و پنج سال پس از انقلاب در خانه خودش و در نزديك ترين مكان به خمينى و خاطره فضايى تمام جوانى يك جامعه، محصور است،...
انتقال حصر خانگى کروبى؛ نمادى از سرنوشت یک انقلاب

به خاطر سى و پنج سالگى انحراف انقلاب ۵٧

یکشنبه | 13 بهمن 1392 | 2 فوریه 2014 | سال دوم | شماره 391
از نظر لنين هيچ طبقه حاكمه اى به دلخواه دست از قدرت نمى كشد و تضاد هاى درونى براى سقوط آن كافى نيست. حزب سياسى بايد اين تضاد ها را فعال نمايد. به نظر او سقوط سیستم فرآيند خودبه خودى نيست و نظام، هيچ گاه بدون اعمال اراده و زور از ميان نخواهد رفت. لنین معتقد بود که «انقلابیون حرفه ای»...
به خاطر سى و پنج سالگى انحراف انقلاب ۵٧

ما از نظامیم یا نورى زاد؟

یکشنبه | 6 بهمن 1392 | 26 ژانویه 2014 | سال دوم | شماره 387
نورى زاد موضوع جالبى است. او درباره بهايى ها و خانواده اعدامى ها و بيت رهبرى و غيره و غيره مى نويسد و سفر مى رود و حرف مى زند. او هرچه راديكال تر مى شود، نداى تأسف آورترى مى شنود: خفه شو. اين صدا از جانب همان جامعه اى است كه او دردفاع از آنها مى نويسد و حرف مى زند. فارغ از اينكه نظر شخصى...
ما از نظامیم یا نورى زاد؟

بدبینیِ شناخت؛ خوشبینیِ اراده

چهارشنبه | 2 بهمن 1392 | 22 ژانویه 2014 | سال دوم | شماره 386
يك: توافق ژنو يعنى تسليم قدرت هاى جهانى در برابر خواست ملّت بزرگوار ايران. هيچ شكى نيست كه اين جمله روحانى در خوزستان، دروغ است. خود گوينده هم مى داند. همه ما مى دانيم. دولت، -هر دولتى- ماهيتى اساساً دروغگو و فريبكار دارد. كنترل ، تنظيم و سلطه نيازمند فريب است. فريب چيزى نيست جز روايت...
بدبینیِ شناخت؛ خوشبینیِ اراده

سرمایه‌هاى بلوکه‌شده در تهران است

دوشنبه | 4 آذر 1392 | 25 نوامبر 2013 | سال دوم | شماره 355
يك: يكى دوروزه اخير يادداشتى خواندم كه نويسنده در مجموع ثابت كرده بود بين احمدى نژاد و ظريف تفاوتى نيست و ظريف، مأمور جمهورى اسلامى است. به تعبير مولانا از قیاسش خنده آمد خلق را. خب انتظار داشتيد وزير امور خارجه جمهورى اسلامى، مأمور دولت آمريكا يا دولت فرانسه باشد؟  در اينصورت...
سرمایه‌هاى بلوکه‌شده در تهران است

حاکم در سرزمین عجایب

یکشنبه | 12 خرداد 1392 | 2 ژوئن 2013 | سال دوم | شماره 254
ديشب در حين نگاه كردن تاسف بارترين محصول تراژيك - كميك تلويزيوني، براى آرام كردن خشمم، چيزهاى كوچكى نوشتم. شايد تنها همين چيزهاى كوچك، كوچكى امروزمان را التيام دهد. ١. آيا اين نمايش، واقعا مناظره بود؟ بيشتر يادآور مسابقه هفته نبود؟ تبديل مناظره كانديداهاى رياست جمهورى به برنامه...
حاکم در سرزمین عجایب

حسن روحانى و گوریل

چهارشنبه | 8 خرداد 1392 | 29 می 2013 | سال دوم | شماره 252
مساله اصلي اين است كه اليگارشي حاكم با حذف هاشمي اين پيام را داد كه عصر تازه اي آغاز شده است: جمهوري اسلامي حذفي. بسياري در اين سال ها كنار گذاشته شدند اما حذف هاشمي به طور خاص، اين پيغام را داشت كه ما هركس كه بخواهد ساز ناكوك بزند، حذفش مي كنيم؛ هركس. ساختاري كه هاشمي و موسوي و...
حسن روحانى و گوریل

زباله ها و بوى نارنج

یکشنبه | 5 خرداد 1392 | 26 می 2013 | سال دوم | شماره 249
خبرگزاري ها گزارش دادند كه يازده نفر از كاركنان شهرداري شيراز، زير خروارها زباله دفن شدند.  بوي نامطبوع محيط چنان سهمگين بوده كه سرعت گروه هاي نجات را بسيار پايين آورده بوده است. فرداى اين خبر، روزنامه ها از مرگ آنهانوشتند. جنازه هايشان به پزشكى قانونى انتقال يافت. ما مدام در...
زباله ها و بوى نارنج

وزیر دربار باش اما امیرکبیر

سه شنبه | 31 اردیبهشت 1392 | 21 می 2013 | سال دوم | شماره 246
مشكل اصلى هاشمى رفسنجانى اين بود كه مى خواست رضا خان باشد. او مثل تمام حاكمان پس از هر انقلاب، انقلاب را فراموش كرد؛ مردم را. همچون فراموشي انقلاب مشروطه و صنعت ملى شدن نفت توسط پادشاهان پهلوى. او فراموش كرد هر انقلابى شايد تمام شود، كج وكوله شود اما نيروى تحقق يافتن و به سرانجام...
وزیر دربار باش اما امیرکبیر

آخرین اجراى آقاى بازیگر

شنبه | 28 اردیبهشت 1392 | 18 می 2013 | سال دوم | شماره 243
عزت الله انتظامي در نامه اي شرح يك فريبكارى را داده است. نامه اي كه مي تواند نوشته تمام  آنهايي باشد كه در سال ٨٤ و ٨٨ براي گرفتن لقمه نان يا خسته از وضعيت، فريب تفاوتي فرمال و ظاهري را خوردند.  وعده بهشتي كه تنها اتكايش بهره گيري از معضلات اقتصادي مخاطبين است، جز جهنم براى جامعه...
آخرین اجراى آقاى بازیگر
Skyscraper large