Skyscraper large
صفحه نویسنده
مجید حسن زاده
مجید
حسن زاده

تبانی در فوتبال

شنبه | ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ | 9 ژوئن 2012 | سال اول | شماره 19
تباني در فوتبال را مي‌توان زيرمجموعه‌اي از بازي‌هاي غيرقابل انكار پشت‌پرده دانست كه نه مربوط به امروز و ديروز است و نه مختص فوتبال ايران. ورق زدن تاريخ فوتبال جهان حتي در كشورهاي صاحب سبك در اين رشته ورزشي نشان مي‌دهد آنچه عوام از آن به عنوان زد و بند ياد مي‌كنند هميشه فوتبال...
تبانی در فوتبال
Skyscraper large