Skyscraper large
صفحه نویسنده
عباس کاظمی
عباس
کاظمی

تمایز و مشروعیت

یکشنبه | ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ | 20 می 2012 | سال اول | شماره 6
نوشتن درباره کتاب «تمایز»، سهل و ممتنع است چرا که هرچند  درباره آن  بسیار سخن گفته­ شده اما از هر زبان نامکرر بوده است. بدون شک، تمایز یکی از پرارجاع­ ترین کتاب­ها در حوزه جامعه­ شناسی فرهنگی بوده و شاید به همین دلیل  از سوی انجمن بین المللی جامعه ­شناسی  یکی از ده اثر...
تمایز و مشروعیت

زندگی روزمرّه در صف

پنج شنبه | 14 اردیبهشت 1391 | 3 می 2012 | سال اول | پیش شماره 2
نوجوانی­ ام در دهه 60  سپری شد مثل خیلی­ های دیگر چیزهای زیادی از آن دوران به­ خاطر دارم که یکی از آنها تجربه حضور با مردمی است که ساعت ها در خیابان و در صف ­های مختلف برای خرید کالاهای سهمیه ­ای روزگار خود را سپری  و زمان فراغت خود را در پای سیستمِ صف قربانی کرده­ اند. آن تجربه...
زندگی روزمرّه در صف
Skyscraper large