Skyscraper large

سه قرار با همراهان روز‌نامه زیرزمینی “راه دیگر”

یک

جنبشی که در سال ۸۸ از «رأی من کجاست؟» آغاز شد،

editing dissertation”}” data-sheets-userformat=”{“2″:769,”3″:[null,0],”11″:4,”12″:0}”> چون پاسخ نگرفت به «حق من کجاست؟» رسید؛ اما پاسخ نهایی حاکمان برآمده از انقلاب ۵۷ به این جنبش، گشودن راه زندان و بستن راه زندگی بود. اگر پایان دهه سوم انقلاب سال ۵۷، آغاز جنبش سبز شد اما راهی به «اصلاح» نگشود چرا پایان سومین سال جنبش سبز، آغاز «راهی دیگر» نباشد؛ آن «سه دهه» اگر با این سه سال، «اصلاح و علاج» نشد نمی توان به عقب برگشت و راههای آزموده را دوباره بر سر زبان ها انداخت و عمر و عمران این نسل و این خاک را تلف کرد. آزم

…”}” data-sheets-userformat=”{“2″:769,”3″:[null,0],”11″:4,”12″:0}”>وده را آزمودن خطاست. نخستین قرار این روزنامه، با همراهان خود این است که راههای اصلاح طلبانه پیشین را دوباره نرود و در جستجوی راهی دیگر باشد.
 

دو

«آگاهی، چشم اسفندیار خودکامگان است» و روزنامه ها اگر توان و امکان انتشار بسیاری از واقعیت ها را ندارند و راههای دسترسی به شبکه های مجازی هم بسته است اما می توان به تجربه ای تازه اندیشید؛ روزنامه زیرزمینی «راه دیگر» در بخش هایی از ایران به صورت کاغذی چاپ و منتشر خواهد شد و البته با توجه به ضرورت مراعات همه بایدهای امنیتی، برای حراست از دست اندرکاران این شبکه ی آگاهی بخش، زمان بیشتری برای به سامان رسیدن این تجربه لازم است اما آهسته و پیوسته این راه پیموده خواهد شد.
 

سه

این روزنامه، آزادی اندیشه و بیان، حرمت احزاب، اصناف و ادیان، و انتشار صادقانه و امانتدارانه اخبار را پاس می دارد و از روزنامه نگاران حرفه ای و نیز شهروندخبرنگاران، در این راه بهره می برد. وقایع ایران و خاورمیانه (که سرنوشت کشورمان از آینده آن جدایی ناپذیر است) در اولویت اخبار این روزنامه قرار دارد. انتشار کاغذی «راه دیگر» نیازمند همراهی و همدلی شهروندان ایرانی است؛ آنانکه در آن سه دهه و این سه سال، در سخت ترین شرایط به آینده اندیشیده اند تا اگر ما طعم زیستن در آزادی را نچشیده ایم فرزندان ما در ایرانی دیگر زندگی کنند.
 

What imperative source we offer is real-time online services.
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large